Ældrerådet

... dit talerør overfor og i samarbejde med offentlige myndigheder.

Hvad er Ældrerådet?

Ældrerådet er oprettet i henhold til "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område". Rådet er et folkevalgt, rådgivende brugerorgan, der skal sikre de bedst mulige vilkår for de borgere, der er fyldt 60 år.

Ifølge loven er Ældrerådet en selvstændig forvaltningsenhed. Medlemmerne arbejder frivilligt og uden vederlag.
Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt om alle sager, som rådet behandler, og tavshedspligten gælder også efter udtræden af rådet.

Ældrerådet må ikke beskæftige sig med personsager eller personalespørgsmål, og kan ikke ændre en forvaltningsafgørelse.

 

Ældrerådets funktion

Ældrerådets opgave er at rådgive byrådet og dets politiske udvalg i alle spørgsmål, der vedrører ældre. Byrådet og dets politiske udvalg er forpligtet til at høre Ældrerådet om alle forhold, som har betydning for kommunens ældre. Det kan dreje sig om hjemmepleje, plejeboliger, plejecentre, trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

Ældrerådet skal medvirke til dialog mellem borgere og politikere og sørge for, at de ældre mødes og får mulighed for at drøfte kommunens ældrepolitik.

For at Ældrerådet kan fungere godt og få indflydelse og medbestemmelse, er det helt nødvendigt, at det får opbakning fra de borgere som Ældrerådet repræsenterer.

 

 

Ældreguide

Her kan ses Ældrerådets elektroniske guide

Link til guiden her

 

Kontakt til Ældrerådet

Kontakt til Ældrerådet kan ske til rådets medlemmer eller til formanden Connie Jensen, Erantisvej 10, 4171 Glumsø, telefon 5764 5171.

Medlemmer af Ældrerådet 

Kontakt

Fællessekretariatet
Telefon: 5588 5060
E-mail:

Hvis du ønsker hjælp til at klage

Hvis du ønsker hjælp til at klage eller til at formulere en skriftlig klage, tilbyder medlemmer fra Ældrerådet at hjælpe.

Sidst opdateret den 18. december 2015