Psykologer

Psykologfagligt Teams arbejdsopgaver består af en PPR-funktion og en rådgivende funktion i forhold til børnesager.

Kontakt til Psykologfagligt Team

Psykologerne er opdelt i skoledistrikter og har telefontid i distriktet tirsdag og torsdag mellem kl. 9.00-10.00.
Skolen som er barnets distriktsskole kan oplyse om Psykologens telefonnummer eller også kan sekretærerne i Center for Børn og Unge kontaktes på telefon 5588 3110 i Kommunens åbningstid:

Mandag    kl. 10.00-15.00
Tirsdag     kl. 10.00-15.00
Onsdag    lukket
Torsdag    kl. 10.00-17-00
Fredag      kl. 10.00-13.00

Målgruppe

Den psykologiske indsats retter sig mod følgende:

 • Børn og unge i alderen 0-18 år
 • Forældre til børn og unge
 • Gravide
 • Personale i dagpleje, daginstitutioner, skoler, samt sagsbehandlere, pædagoger og sundhedsplejersker

Psykologgruppens arbejdsområder

De lovpligtige kerneydelser i en PPR funktion (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), så som at modtage indstillinger og udarbejde psykologiske vurderinger, yde psykologisk rådgivning (tre niveauer: barn/familie, skole/daginstitution, forvaltning), visitationer, supervision.

 • Opgaver i Center fo Børn og Unges regi, så som undersøgelser, vurderinger, tværfaligt samarbejde med sagsbehandlere/sundhedsplejersker (for at sikre bredde i arbejdet med komplicerede famlieproblematikker, handicappede børn mv.), behandlings- og supervisionsopgaver i foranstaltningerne.
 • Deltage i udviklingsarbejder som led i det forebyggende arbejde f.eks. tidlig indsats overfor gravide og spædbørnsfamilier, Kildemarksprojektet, flerfamilietilbud, familieklasser, samtalegruppe til børn af psykisk syge forældre, Den korte vej-projektet, Familien i centrum.
 • Forældreevneundersøgelser
 • Undervisning og formidling af psykologisk viden til samarbejdspartnere
 • Deltagelse i tværfaglige fora
 • Konsultative opgaver
 • Deltage i arbejdsgrupper på forvaltningsniveau

De lovpligtige kerneydelser i en PPR funktion, så som at modtage indstillinger og udarbejde psykologiske vurderinger, yde psykologisk rådgivning (tre niveauer: barn/familie, skole/daginstitution, centre), visitationer, supervision.

Kontakt

Center for Børn og Unge
Telefon: 5588 3110
E-mail:

Kontaktoplysninger

Center for Børn og Unge
Psykologfagligt Team
Herlufsholm Alle 20
4700 Næstved
Tlf. 55 88 31 10

Sidst opdateret den 4. september 2013