Navneændring

Indhold fra Borger.dk
Dette indhold er hentet fra Borger.dk.
Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du ændre dit eget eller dine børns navne. Både fornavn og efternavn kan ændres efter navneloven.

Hvad koster en navneændring?

Du behøver ikke være dansk statsborger for at søge om navneændring, men blot have fast bopæl i Danmark.

Der er gebyr for ansøgning om navneændring, og det skal betales først. Dog findes nogle undtagelser, fx navneændring på bryllupsdagen.

Gebyret er 500 kr. (2014).

Den 1. januar 2015 stiger gebyret til 510 kr. (2015)

Læs mere om gebyr for navneændring og få overblik over godkendte navne.

Navneændring på bryllupsdagen er gratis

Du kan søge om navneændring på din bryllupsdag, så det nye navn kommer til at stå på din vielsesattest.

Du kan bruge selvbetjeningsløsningen Navneændring på bryllupsdagen.

Hvis du søger om navneændring på din bryllupsdag, vil du normalt ikke få svar på din ansøgning inden vielsen. Navneændringen vil ske på bryllupsdagen, medmindre du inden vielsen har fået afslag på din ansøgning.

Ændring af børns navne

Hvis du ønsker at ændre dit barns navn, skal du ansøge om det på samme måde som ved voksne. De personer, der har fælles forældremyndighed over barnet, skal være enige om og godkende navneændringen.

Når du ønsker at ændre dit barns navn, skal barnet være enig og give sit samtykke, hvis han eller hun er over 12 år. Er barnet under 12 år, kan dit barn blive bedt om at tilkendegive sin holdning til at skifte navn. Barnets holdning til navneændringen vil blive taget med i behandlingen af ansøgningen.
 
Der gælder særlige regler for ændring af børns navne, hvis forældrene ikke har fælles forældremyndighed, se herunder.

Ægtefælles eller samlevers mellem- og efternavn

Med samtykke fra ægtefælle eller samlever kan man godt tage vedkommendes mellem- eller efternavn.

Som samlevende skal man have boet sammen i mindst to år eller have et fælles barn under 18 år, som har/skal have navnet.

Beskyttede og frie efternavne

Efternavne, der bæres af over 2.000 personer, er ikke beskyttede og kan derfor benyttes frit af enhver. Er der 2.000 eller færre personer, der bærer efternavnet, skal du have samtykke fra samtlige bærere.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over personregisterførerens eller Statsforvaltningens afgørelse i forbindelse med din ansøgning om navneændring, kan du klage til Familieretsafdelingen i Ankestyrelsen.

Klagen skal du sende sammen med relevante bilag til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

Læs mere om klagemuligheder på Ankestyrelsens hjemmeside.

Selvbetjening

Borger.dk anbefaler også

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Lovgivning

Skrevet af

Skrevet af Kirkeministeriet
Sidst opdateret den 23. oktober 2014