Magtanvendelse

I serviceloven er fastsat regler for lovlig anvendelse af magt indenfor nogle afgrænsede områder og når særlige kriterier er opfyldt.

Kommunen skal følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på behovet for opfølgning. Beretningen forelægges årligt for kommunalbestyrelsen. 

Her kan du læse: Årsberetning om magtanvendelse for 2012.

Kontakt

Center for Jura
Telefon: 5588 5030
Sidst opdateret den 28. januar 2015