Klimaplan og CO2 kortlægning

Med Klimastrategien i 2008 vedtog Byrådet, at Næstved Kommune vil arbejde for og blive kendt som en kommune, der tør satse og har vilje til at  reducere CO2 belastningen markant. Med underskrivelse af Borgmesterpagten i 2009 og en ambitiøs Klimaplan fra samme år, er der sat retning og mål for perioden 2009-2030.

Næstved Kommunes Klimaplan 2009-2030

Med Klimaplanen har Næstved Kommune sat et ambitiøst mål om at reducere CO2 udlednignen med 30% inden 2020 og 50% inden 2030 set i forhold til 2007 niveauet. Målsætning er gældende for kommunen som geografisk område og det betyder, at alle der bor, arbejder eller uddanner sig i Næstved kommune har stor indflydelse på, om målene nåes.

Indsatsområderne er energiforsyning, energibesparelser, transport og landbrug. Der arbejdes med både kortsigtede- og langsigtede projekter, heriblandt intern energiledelse, udbygning af vindmøllekapaciteten, øget tilsutning til fjernvarmenettet, energirenovering blandt boligejere, bæredygtigt byggeri, energibesparelser i private virksomheder, kørselsoptimering m.v.

Læs mere om Klimastrategien (PDF fil)

Læs mere om Klimaplanen (PDF fil) 

 

CO2 – kortlægning

Fundamentet for Klimaplanen er en kortlægning af CO2 udledningen i Næstved Kommune som geografisk område. Kortlægningen angiver hvor udledningen kommer fra og hvilke aktiviteter, der ligger til grund for den. Kortlægningen omfatter offentlige institutioner, industri, landbrug, service og erhverv, husholdninger, transport, affald og energiforsyning. På baggrund heraf blev der i 2009 lavet en scenarierapport, hvori mulige tiltag er samlet.

CO2 reduktionen ved produktion af vindmøllestrøm kan indarbejdes i kommunernes klimaregnskaber. Det kan være hos den der ejer den eller den, der har den stående, men ikke hos begge. Udgangspunktet i Borgmesterpagten og KL´s CO2 beregner er, at det tilskrives den kommune der har den stående og har lavet planarbejdet. Hvis en kommune ejer en mølle i anden kommune og vil tilskrive sig reduktionen aftales det mellem de kommuner

Læs resume af kortlægningen (PDF fil)  

Læs scenarierapporten (PDF fil) 

 

Opfølgning hvert fjerde år

Næstved Kommune har i Klimaplanen forpligtet sig til at følge op på indsatsområderne hvert fjerde år. Det gør vi for at være sikre på, at der sker fremdrift og for at vi kan sætte yderligere tiltag i værk, såfremt den ønskede effekt udebliver. Første opfølgning blev iværksat i sensommeren 2012 og kan findes her:

Opfølgning på Klimaplanen 2012

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Link til Klimaplanen

Forside til Klimaplan for Næstved Kommune - September 2009

Sidst opdateret den 15. februar 2017