Kontanthjælp

Indhold fra Borger.dk
Dette indhold er hentet fra Borger.dk.

Den nye kontanthjælpsreform træder i kraft den 1. januar 2014

Når den nye kontanthjælpsreform træder i kraft, vil reglerne på denne side være forældede.

Læs om, hvad kontanthjælpsreformen vil betyde for dig pr. den 1. januar 2014:

Betingelserne for at få kontanthjælp

Det er en betingelse for at få kontanthjælp:

 • at du er fyldt 18 år
 • at du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed, barsel, separation, skilsmisse
 • at den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan forsørge dig selv og din familie
 • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

 

Da ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, skal både du og din eventuelle ægtefælle stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige aktivt udnytte dine/jeres muligheder for at få et arbejde. Har du andre problemer end ledighed, har du pligt til at deltage i aktiviteter, der kan udvikle din arbejdsevne.

Du kan derfor ikke få hjælp, hvis du afviser et rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

 

Hvordan får jeg kontanthjælp?

For at få kontanthjælp skal du henvende dig i jobcentret og melde dig ledig. Hvis du ikke får et job med det samme, kan du søge om kontanthjælp. Det foregår enten ved, at du får udleveret et ansøgningsskema til kontanthjælp, eller at du skal ansøge om kontanthjælp via en digital løsning. Ansøgningsskemaet skal du udfylde og aflevere til kommunen.

Først når du er tilmeldt jobcentret, vil kommunen tage stilling til, om du er berettiget til kontanthjælp.

Du kan tidligst få udbetalt kontanthjælp en måned efter den første henvendelse til kommunen.

Eventuel engangshjælp får du først fra ansøgningstidspunktet.

 

Hvor meget får jeg i kontanthjælp?

Kontanthjælpens størrelse afhænger bl.a. af din alder og af, om du har forsørgelsespligt over for børn

Kontanthjælpen udbetales hver måned, og du skal betale skat af den.

Hvis du er under 25 år

 • og hjemmeboende, får du 3.265 kr. (2013)
 • og udeboende, får du 6.767 kr. (2013)
 • og gravid (mindst 12 uger henne), får du 10.500 kr. (2013)
 • og har egne børn i hjemmet, får du 13.952 kr. (2013)
 • og betaler børnebidrag, får du et tillæg oveni hjælpen, der svarer til det normale børnebidrag på 1.247 kr. (2013)
 • og psykisk syg med egne børn i hjemmet, får du 13.952 kr. (2013)
 • og psykisk syg, udeboende får du 10.500 kr. (2013). 

 

Du kan max få 13.952 kr. (2013), afhængigt af hvor mange børn du betaler børnebidrag til.

Hvis du fx betaler børnebidrag til et barn, vil du være berettiget til 8.014 kr. (Svarende til 6.767 kr. som udeboende under 25 år + 1.247 kr. - normalbidrag for et barn).

Hvis du er over 25 år

 • og ikke har forsørgelsespligt, får du 10.500 kr. (2013)
 • og har forsørgelsespligt, får du 13.952 kr. (2013).  "

 

Du kan se alle satser for kontanthjælp i vejledningen på retsinfo.dk. 

  

Du må ikke have en formue

Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du eller din ægtefælle har formue. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr. pr. person.


Formue er fx penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Også bil og sommerhus anses som formue. En stor friværdi i egen bolig kan også i nogle tilfælde betragtes som formue.

Kommunen ser desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

 

Indtægter trækkes fra i kontanthjælpen

Hvis du og din eventuelle ægtefælle har indtægter, trækkes disse fra i kontanthjælpen krone for krone.

Hvis du/I har indtægter fra arbejde eller som led i tilbud, ser kommunen bort fra ca. 15 kr. per arbejdstime, når den beregner kontanthjælpen.Følgende indtægter medfører ikke fradrag i kontanthjælpen:

 • beløb, der udbetales som følge af personskade, eller som bør bevares af hensyn til erhvervs- eller uddannelsesmuligheder
 • invaliditetsydelse og invaliditetsbeløb efter Lov om Social Pension
 • indtægter fra børn under 18 år.

 

Hvis du modtager kontanthjælp og får udbetalt en erstatning, bør du kontakte kommunen for at høre, om det får betydning for din kontanthjælp.

 

Fem ugers ferie med kontanthjælp

Du har mulighed for at holde 5 ugers ferie om året med kontanthjælp, hvis du har modtaget kontanthjælp uafbrudt i et år, inden du holder ferie. Din ferie må du gerne holde i udlandet.

 

Vejledning om aktivering

Som led i aktiveringen kan kommunen tilbyde et kortvarigt vejlednings- og introduktionsprogram, hvor du får råd om muligheder for beskæftigelse og uddannelse m.v.

Kommunen har pligt til at udarbejde en skriftlig plan for din aktivering, hvis du får kontanthjælp på grund af andre problemer end arbejdsløshed. Hvis du kun har arbejdsløshed som problem, kan du bede kommunen om at lave en plan.

 

Hvis du vil klage

Du kan klage til kommunen, hvis du er utilfreds med dens afgørelse om kontanthjælp eller aktivering. Det skal du gøre inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

 

Selvbetjening

Skrevet af

Skrevet af borger.dk
Sidst opdateret den 6. marts 2014