Til og fra skole

Gul skolebus

Næstved Kommune yder fri befordring til skoleelever efter følgende afstandskriterier:

Elever, der har længere skolevej end:

2½ km. i 0 .- 3. klasse
6 km. i 4. - 6. klasse
7 km. i 7. - 9. klasse
9 km. i 10. klasse

Skolevejen er den nærmeste vej eller sti,som eleven kan færdes på til fods, på cykel eller på knallert hele året.

Du kan finde din skolevej her

For at beregne din afstand til skole, skal du i kortet vælge beregn rute under værktøjer i øverste linje.

Efter ruten er beregnet vælges enten cykel eller gå fanen. Den korteste afstand af disse bestemmer afstanden af skolevejen, som definitionen beskriver ovenfor.

Elever, der har kortere skolevej, kan i særlige tilfælde ydes fri befordring, hvis hensynet til elevens sikkerhed i trafikken gør det påkrævet.
Kontakt din skole vedr. trafikfarlige skoleveje.

Det er kommunens Center for Trafik og Ejendomme, der i samarbejde med Polititet afgør hvilke af kommunens veje, der er trafikfarlige.

Befordring ydes til elever på skoledage mellem deres folkeregisteradresse og distriktsskole - ikke til/fra SFO.

Hvordan:

I Næstved Kommune befordres eleverne til og fra skole med kollektiv trafik.

Eleven skal selv komme fra folkeregisteradressen til opsamlingsstedet. Afstanden mellem folkeregisteradresse og opsamlingssted må maksimalt være:

    1,5 km. i 0. - 3. klasse
    6 km. i 4. - 6. klasse
    7 km. i 7. - 9. klasse
    9 km. i 10. klasse

Kontakt din skole i juni 2017 for at bestille buskort til skoleåret 2017/2018.

Alle skolebusser i Næstved Kommune er "vinke"-busser, hvilket betyder, at hvis det er trafikalt muligt på ruten, vil bussen kunne vinkes ind til siden for at samle passagerer op.

Er eleven ikke berettiget til fri befordring, er der mulighed for at købe skolebuskort.

Kontakt din skole i juni 2017, hvis du ønsker at købe skolebuskort til skoleåret 2017/2018.Det er kun muligt at købe et skolebuskort, der gælder hele skoleåret, og beløbet kan ikke refunderes.

Der gøres opmærksom på, at muligheden for at købe skolebuskort for skoleåret 2017/2018 er gældende til og med 31. august 2017. Herefter henvises elever, som ikke er berettiget til fri befordring til at benytte Rejsekort.

Pris for skolebuskort 2017/2018 er:

2 zoner: 1.500 kr.
3 zoner: 1.575 kr.
4 zoner: 2.400 kr.

Hvad gælder ellers?

Der ydes ikke fri befordring for elever, der undervises i anden skole end distriktsskolen, med mindre eleven er henvist til denne skole. I de tilfælde er de samme regler som for distriktsskolen gældende.

Den samlede køretid må højst udgøre 60. min. pr. tur.

Hvis et skolekort bortkommer, koster det 100,00 kr. at få et nyt. Henvendelse ved bortkommet buskort rettes til skolen.

Der kan ydes befordring til sygekørsel, hvis eleven på grund af sygdom/handicap ikke er i stand til at komme til skole ved at benytte elevens sædvanlige transportform. Har eleven behov for sygekørsel, skal man rette henvendelse til skolen. Skolen beder om en lægeerklæring og samarbejder derefter med Center for Dagtilbud og Skole om at tilrettelægge hvilken form for kørsel, eleven kan tilbydes. Reglerne for sygekørsel er kun gældende, hvis eleven går på distriktsskolen/henvist skole.

Befordring ved benyttelse af det frie skolevalg

Inden skoleskift til en anden skole end distriktsskolen, skal man være opmærksom på, at retten til fri befordring ophører. Dette gælder også, hvis man benytter muligheden for, at eleven kan blive på den eksisterende skole ved flytning til en adresse uden for skolens distrikt.

Transportmuligheder søges på www.Rejseplanen.dk.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070

Køreplaner

Sidst opdateret den 17. maj 2017