Sundhedscenter

Velkommen til Næstved Kommunes Sundhedscenter

Kontakt og adresseoplysninger


Næstved Sundhedscenter
Præstøvej 67
Telefon 5588 1400 
Digital email (kræver NemID) 

Om Sundhedscentret

Sundhedscentret er hele kommunens sundhedscenter, og grundlaget for sundhedscentrets arbejde er kommunens sundhedspolitik.

Næstved Sundhedscenter har til formål at støtte alle borgere i indsatsen for at opnå og bevare sundhed. Sundhedscentret skal medvirke til at udvikle, gennemføre, koordinere, formidle og dokumentere kommunens sundhedsaktiviteter på tværs af alle kommunens forvaltninger.

Medarbejderne arbejder helhedsorienteret og tværfagligt med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. For at komme så tæt på borgerens eget nærmiljø som muligt, foregår der både sundhedsaktiviteter i sundhedscentret og rundt omkring i kommunen.

Næstved Sundhedscenter er organiseret i to enheder

Genoptræning efter sygehusophold
• Forebyggelse og sundhedsfremme

Næstved Sundhedscenter vil gerne være med til at gøre sunde vaner til en naturlig del af din hverdag. Vi tilbyder derfor en række sundhedsaktiviteter samt rådgivning til den enkelte borger og til arbejdspladser. Læs mere herom ved at klikke på de forskellige aktiviteter. Du er også velkommen til at kontakte os på telefon 5588 1400 eller e-mail  

Kontakt

Næstved Sundhedscenter
Telefon: 5588 1400

Næstved Sundhedscenter

Næstved Kommunes Sundhedscenter er et fysisk sted i kommunen, hvor borgerne har direkte kontakt med sundhedspersonale, hvad enten det er genoptræning, forløb med rygestop, Sundhedsskolen eller forebyggende hjemmebesøg.

Formålet med arbejdet på Næstved Sundhedscenter er at støtte alle borgere i indsatsen for at opnå og bevare sundhed.

Åbningstider

Næstved Sundhedscenter har åbent mandag - torsdag kl. 8.00-15.00 samt fredag kl. 8.00-13.00.

Telefontiden i receptionen er mandag - torsdag kl. 8.00-11.30 og 12.30-15.00 samt frem kl. 8.00-11.30 og 12.30-13.00.

Sidst opdateret den 1. september 2017