Videnscenter for Specialpædagogik - ViSP

ViSP leverer kompenserende specialundervisning i medfør af lovgivningen herom.

Tilbuddene retter sig aktuelt mod målgrupperne:

• Personer med funktionsevnenedsættelser inden for sprog, tale, og stemme

• Personer med kognitive funktionsevnenedsættelser efter hjerneskade

• Personer med funktionsevnenedsættelse i forhold til hørelse

• Personer med svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder

• Personer med behov for IT-baserede kommunikationshjælpemidler mv.

• Personer med øvrige svære kommunikative funktionsevnenedsættelser (ICF grad 3) i forhold til de almene krav de udsættes for i deres daglige liv

Tilbuddene kan ligeledes ydes til pårørende og andre faggrupper.

Udover kompenserende specialundervisning er det ViSP´s opgave at:

· Bevilge IT-baserede kommunikationshjælpemidler til børn og voksne

  • Organisere Næstved kommunes hjerneskaderådgivning

ViSP kan i konkrete sammenhænge indgå i opgaveløsningen for børn og unge med følgevirkninger af en hjerneskade og for børn og unge med svære læse-, skrive-, stave- og regnevanskeligheder.

Alle voksne med behov for kompenserende specialundervisning kan henvises til ViSP af sygehuse, egen læge, sagsbehandler, andre professionelle, af pårørende eller af personen selv.

ViSP´s tilbud om specialundervisning for voksne kan have form af:

• Egne specialpædagogiske undervisningsaktiviteter til personer med funktionsvanskeligheder.

• Specialpædagogiske undervisningsaktiviteter, som er understøttende for personer med funktionsvanskeligheder i forbindelse med deres undervisnings- og genoptræningstilbud andre steder.

• Tilbud som sikrer og understøtter personer med funktionsvanskeligheder i forhold til deres personlige liv, uddannelse og erhverv.

ViSP´s ydelser er vederlagsfri for borgerne.For yderligere information om ViSP kan følgende link benyttes:

www.visp.dk

Kontakt

Videnscenter for Specialpædagogik
Telefon: 5588 6900
Sidst opdateret den 19. december 2016