Asylcenter i Næstved Kommune

Udlændingestyrelsen har valgt at placere et af de mange asylcentre i Næstved. Centeret er placeret på Beredskabsstyrelsens område, og det er Langeland Kommune som står for driften.

Der er plads til knap 200 asylansøgere i Beredskabsstyrelsens bygninger samt yderligere 400 ansøgere i en teltlejr på området. De skal bo på asylcenteret, indtil deres asylsag er behandlet.

Det er Beredskabsstyrelsen, der står for den tekniske drift af asylcentret, som primært består af viceværtfunktionen og bespisningen af asylansøgerne.
Det er Asylcenter Holmegård i Langeland Kommune, der står for den daglige drift såsom indkvartering af asylansøgerne, transport til sagsbehandling, sundhedstjek og daglige aktiviteter.

Asylcenter Holmegårds hjemmeside kan du læse mere om:

  • hvor mange beboere og ansatte der er
  • hvordan hverdagen foregår
  • om det frivillige arbejde
  • om processen med at søge asyl

Beredskabsstyrelsens Facebook-side kan du følge med i etableringen af asylcentret og etablering af teltlejren.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Kommunikation
Telefon: 5588 5050
E-mail:
Sidst opdateret den 14. januar 2016