Modtagelse af flygtninge i Næstved Kommune

På denne side kan du læse om de flygtninge, der kommer til Næstved Kommune samt indsatsen omkring modtagelsen og integrationen af flygtninge.

Åbent hus i pavillonerne på Skyttemarksvej.
Flygtninge i Næstved Kommune

Hvor mange flygtninge kommer til Næstved Kommune, og hvor er de fra?

Flygtninge, der kommer til Næstved Kommune, kommer primært fra Syrien og Eritrea. Derudover kommer der også flygtninge fra Irak, Somalia, Iran, Afghanistan og Congo.

I 2015 skulle alle kommuner modtage flere flygtninge end i 2014. Næstved Kommune modtog i 2014 77 flygtninge, og i 2015 var kvoten på 225. Kvoten for 2016 var 302 og der ankom 144 flygtninge. I 2017 er kvoten 137.

Ud over kvoten modtager kommunen familier, der kommer til kommunen på grund af familiesammenføringer til herboende flygtninge.

Flygtninge, der kommer til Næstved Kommune, har fået en midlertidig opholdstilladelse på mellem et og to år alt efter, hvilket opholdsgrundlag Udlændingestyrelsen har givet.

Flygtningene har typisk boet på et af landets asylcentre tre til ni måneder.

Derudover modtager kommunen også kvoteflygtninge, der har opholdt sig i en flygtningelejr nær deres hjemland og er blevet særligt udvalgt til at få asyl og komme til Danmark. Disse afhentes i lufthavnen og kommer direkte ud i den kommune, de skal bo i. Der er tidligere kommet kvoteflygtninge fra Congo og Syrien.

Der kommer mange enlige mænd, dog er mange forlovet eller gift og har familie, der venter på at blive familiesammenført til Danmark.

 

Hvor skal flygtningene bo, når de kommer til Næstved Kommune?

Når flygtningene kommer til kommunen, bor de typisk i en midlertidig bolig, der er møbleret.
Køkken og toilet/bad skal typisk deles med andre flygtninge på stedet.

Så snart det er muligt, tilbydes flygtningene en permanent bolig i kommunen. Flygtninge, der søger familiesammenføring, flytter først i permanent bolig, når familien er samlet. Når en flygtning fraflytter en midlertidig bolig, bliver den overtaget af en nytilkommen flygtning, så længe der er behov. 
Der er ca. 230 midlertidige boliger i Næstved Kommune. De midlertidige boliger er spredt ud over kommunen i private ejendomme, pavilloner, boligselskaber og kommunens ejendomme.

 

Kommunen har midlertidige boliger følgende steder:
(Tallet i parentes angiver antallet af boliger)

 • Skyttemarksvej, Næstved (77)
 • Troensevej, Næstved (89)
 • Hjarnøvej, Næstved (16-20)
 • Glumsø (14)
 • Tappernøje (8)
 • Skallegården, Næstved (10)

Åbent hus i pavillonerne på Skyttemarksvej.
Pavillonerne på Skyttemarksvej fungerer som midlertidige boliger for 50-60 flygtninge, hvoraf en del børn er flyttet ind.

Hvis du vil vide mere om asylansøgere, dvs. flygtninge, der afventer svar på deres ansøgning om asyl, kan du læse mere her.

 

Hvad er en flygtning?

En flygtning er en person, hvis ansøgning om asyl er imødekommet, og som således har fået opholdstilladelse som flygtning.
Læs mere her.

 

Hvorfor flygter de fra deres hjemland?

Her kan du læse tre hjælpeorganisationers forklaringer på, hvorfor borgere flygter fra deres hjemland.

Folkekirkens Nødhjælp

Røde Kors

Red Barnet: Om børn og flugt

 

Sådan modtager Næstved Kommune flygtninge

Ved ankomst bliver flygtningene mødt af en boligplaceringsmedarbejder, der holder et informationsmøde om deres første tid i kommunen samt boligsituationen. Herefter introduceres flygtningene til deres (midlertidige) bolig, og husreglerne gennemgås.

Inden for første måned har flygtningene følgende møder med sagsbehandlere i Center for Arbejdsmarked:

 • Fælles informationsmøde om lovgivning
 • Fællesmøde om økonomi
 • Individuelt møde om job og uddannelse

Inden for en uge efter ankomst er flygtningen startet på undervisningsforløbet Basal Viden, hvor der er undervisning for nyankomne flygtninge om fx nem-id, jobnet, det danske arbejdsmarked m.m.
Første mandag efter ankomst begynder danskundervisningen med undervisning tre dage om ugen kl. 8.30 - 13.55 på Næstved Sprog- og Integrationscenter (mandag-onsdag).

Derudover hjælper boligplaceringsmedarbejderne sideløbende flygtningene med at oprette cpr. nr., nemkonto m.m.

Basal Viden:

Basal Viden er et 4 uger kursusforløb for nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.
Basal Viden indeholder undervisning om det danske arbejdsmarked, samfundsforhold og sundhed herunder undervisning i økonomistyring og uddannelsesvejledning.
Forløbet indeholder bl.a. relevant undervisning i emner som: SKAT, A-kasse, fagforeninger, retssystem i Danmark, barselsorlov, boligstøtte, indskudslån, repatriering, ligestilling og demokrati.

Der trænes i brugen af netbank, NemID, e-Boks, Jobnet herunder udarbejdelse af CV, jobsøgninger m.m. Formålet med dette forløb er at give deltagerne indsigt i danske samfunds- og arbejdsmarkedsforhold, der forbedrer deltagernes mulighed for at opnå ordinært arbejde eller uddannelse. Forløbet forbereder dem til den første virksomhedspraktik som skal starte senest 4 uger efter ankomst.

Basal Viden tilbyder et intensivt kursusforløb for borgere, som har brug for at lære om det danske arbejdsmarked, uddannelsessystem i Danmark, dansk samfund og kultur.
Undervisningen foregår på Kasernevej 20 fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.30 - 14.00.

 

 

Branchepakker

Branchepakkerne bygger på følgende moduler:

 1. Introduktionsforløb – fælles 6 ugers introduktionskursus, hvor borgerne introduceres til branchepakkerne, og hvor borgerne kompetenceudvikles personligt og fagligt. På introduktionsforløbet afdækkes borgernes ressourcer, og borgeren vælger branchepakke.
 2. Et ’”snuse”-virksomhedsforløb, der består af korterevarende praktikophold på virksomheder, hvor borgerens valg af branche ”virkelighedstestes”.
 3. Første virksomhedsforløb: I første forløb trænes og grundlægges nogle almene basiskompetencer inden for brancheområdet. Det omfatter både faglige, sproglige og personlige kompetencer.
 4. Andet virksomhedsforløb: I andet virksomhedsforløb trænes og grundlægges tekniske kvalifikationer inden for branchen, bl.a. gennem deltagelse i arbejdsmarkedsfaglige uddannelser.
 5. Tredje virksomhedsforløb: I tredje virksomhedsforløb vedligeholdes kompetencer, og borgeren placeres strategisk (geografisk og i delbrancher), hvor der er mange jobåbninger.
  I alle 6 branchepakker er der fastlagt målbare niveauer for hvert modul. Disse skal være opfyldt, før borgeren kan gå til næste modul. Under hele forløbet gennemføres løbende (progressions)test af borgerens kompetencer, og først når de påkrævede kompetencer er opnået, kan borgeren gå videre til næste modul.

I de 6 branchepakker er der defineret nogle generelle kompetencekrav, som borgeren skal opfylde, før næste modul kan påbegyndes. Kompetencekravene er bestemt ud fra nogle almene faglige og personlige kompetencer, som er gældende inden for de enkelte brancher.

Konceptet har skabt stor interesse over hele landet. Flere andre kommuner bruger også branchepakker i den beskæftigelsesfaglige integrationsindsats – bl.a. Ringkøbing-Skjern Kommune.

I Næstved er følgende brancher valgt:

 • Rengøring, social og omsorg
 • Landbrug
 • Køkken og kantine
 • Bygge og anlæg
 • Detail
 • Butik
 

Sådan modtager Næstved Kommune familiesammenførte til flygtninge

Familien arrangerer selv rejsen hertil og betaler selv for alle udgifterne forbundet med dette.

Ved ankomst flytter familien sammen med herboende ægtefælle. De søger om integrationsydelse ved ankomst, og denne udbetales den sidste hverdag i måneden. Der er en forventning om, at herboende ægtefælle har sparet op til de vigtigste fornødenheder, herunder dyner o.l.

Fra den dato de er i landet (med gyldig opholdstilladelse) har de ret til lægehjælp, men vi oplever desværre nogle gange, at de bliver afvist ved egen læge fordi de endnu ikke har modtaget deres sygesikringsbevis (hvilket ofte tager et par uger). Men de har ret til gratis lægehjælp.

Kommunen hjælper med at finde en permanent bolig til familien. Det er meget forskelligt hvor lang tid det tager at finde en bolig der passer til familiens økonomi og størrelse. Indtil da må familien bo i den midlertidige bolig. Somme tider finder de selv en bolig via deres netværk, og det er helt fint. De skal blot sikre sig, at de kan betale udgifterne. Til dette kan de få vejledning i integrationsteamet.

Børnene bliver så hurtigt som muligt sluset ind i diverse modtagerklasser/SFO eller daginstitutioner. Derudover får de hjælp til at blive tilknyttet en fritidsaktivitet.

 

Samarbejde med frivillige organisationer

Det kan være svært at flytte til et nyt land, og derfor er de frivillige kræfter afgørende for den gode modtagelse.

Næstved Kommune har samarbejdsaftaler med Sam-X, der er en organisation under Dansk Flygtningehjælp, Naest Ved Afrika og Røde Kors som alle arbejder for at skabe bedre integration.
Sam-X og Naest Ved Afrika holder til på Skyttemarksvej (midlertidige boliger i Næstved), hvor de løfter opgaver som hjælp til post, lektiehjælp, vejledning, sociale arrangementer og meget mere.

Sam-X, Naest Ved Afrika og Røde Kors samarbejder om etablering af kontaktfamilier/venner.

Donationer
Når vores familier kommer til Næstved kan de stå i en situation hvor de for eksempelvis mangler tøj og indbo. Det kan ligeledes være i forbindelse med flytning fra en midlertidigbolig til en permanent bolig, at familien kan stå overfor en udfordring i forhold til at skaffe indbo. Naest Ved Afrika og Venligbogruppen i Næstved samarbejder derfor om at skaffe donationer; tøj, møbler, cykler, lamper, køkkengrej etc. til de familier der er bor i Næstved Kommune.

Åbent hus i pavillonerne på Skyttemarksvej.
De frivillige foreninger, Sam-X og Naest Ved Afrika, hjælper flygtninge i Næstved Kommune ved blandt andet at drive en lektiecafe, en fodboldklub, oprette netværksfamilier og have samtaler med dem.

Aktiviteter

 

Integrationsteamet

Rebecca Helqvist

Faglig leder
Tlf. 5588 6553

Saida Kadrovic
Faglig koordinator (sagsbehandling)
Tlf. 5588 6577

Tenna Fonseca Kaarslev
Frivillig koordinator/faglig koordinator (familie- og boligområdet)
Tlf. 5135 3888

Keethaponqalam Gnanapraqasam
Sagsbehandler
Tlf. 5588 6669

Yasmin Farah
Sagsbehandler
Tlf. 5588 6593

Louise Ilsø Jensen
Sagsbehandler
Tlf. 5588 6593

Anne-Marie Rasmussen
Sagsbehandler
Tlf. 5588 6592

Lene Moss Petersen
Sagsbehandler
Tlf. 5588 6517

Rune Høj Nielsen
Sagsbehandler
Tlf. 5588 6539

Maria Skouborg
Sagsbehandler
Tlf. 5588 6760

Mona Mohammed Zarzoura
Sagsbehandler
Tlf. 5588 6706

Camilla Wade
Boligplaceringsmedarbejder
Tlf. 2545 1017

Erik Mortensen
Boligplaceringsmedarbejder
Tlf. 6113 0266

Sharmilla Santhirasegaram
Boligmedarbejder - permanente boliger
Tlf. 4013 6859

Mia Irmelin Andersen
Integrationsmedarbejder
Tlf. 5588 6532

Louise Milling
Integrationsmedarbejder
Tlf. 5588 1326

Sofie Goldschmidt Hemmingsen
Integrationsmedarbejder - sikkerhedsstiller
Tlf. 5588 6668

Sami Corneliussen
Boligmedarbejder

Jeanett Olsen
Boligmedarbejder

Conny Christoffersen
Boligmedarbejder

Hanne Madsen
Boligmedarbejder

Susanne Fjellerad
Skole- og dagtilbud
Direkte: +45 5588 3082
Mobil: +45 2463 0098
 
Tosprogskonsulent (opstart i skole- og dagtilbud)

 

Til pressen

Har du brug for uddybende information til ovenstående samt Næstved Kommunes integrationsindsats, kan du kontakte kommunikationskonsulent Janni Nolting Magnussen på tlf. 5588 6774 og 2545 0523 eller Næstved Kommunes kommunikationsafdeling.

 

Kontakt

Kontakt:
Jobcenter
Telefon: 5588 6600
E-mail:

Nyttige links

Ny i Danmark

Repatriering

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

 

Kontakt

Jobcenter
Telefon: 5588 6600
E-mail:

Mød nogle af de flygtninge der er kommet til Næstved. Blandt andre ægteparret Ali Sido og Ronak Haom, der bor i Næstved sammen med deres to små drenge. De kom til Danmark i 2012.

Læs mere her

Sidst opdateret den 19. september 2017