Klageblanket til parkeringsafgift og klagevejledning

Klage over en pålagt afgift skal sendes til Center for Trafik og Ejendomme.

Sådan klager du

Vil du klage over en parkeringsafgift, kan du anvende nedenstående klageblanket, eller du kan også skrive et brev eller en e-mail. Det er blot vigtigt, at de samme oplysninger, som der anmodes om i blanketten, fremgår af mailen eller brevet.

Klageblanket for parkeringsafgift kan downloades her. 

En klage sendes pr. almindelig post til
Center for Trafik og Ejendomme, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
eller pr. e-mail til .
Klager behandles kun ved skriftlig henvendelse. 

I klagen skal du forklare, hvorfor du ikke mener, at parkeringsafgiften er berettiget. Det er ærgerligt at få en p-afgift, men det kan selvfølgelig ikke bruges som begrundelse for at indsende en klage. Uanset indtægt er der ikke lovhjemmel til at give nedslag i p-bødens størrelse. Heller ikke hvis du er studerende eller pensionist.

I klagen bedes du anføre parkeringsafgiftens løbenummer og/eller køretøjets registreringsnummer.

Jf. Færdselslovens § 121, stk. 2, kan afgørelsen i forbindelse med indsigelsen ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.

Hvor kan jeg også få en klageblanket

Klageblanket udleveres også ved henvendelse i Bibliotek og Borgerservice, Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved.

Du kan læse mere i Færdselsloven og Bekendtgørelse om parkeringsskiver via linket i højremenuen. På internettet, på biblioteket eller i boghandlen kan du få yderligere information omkring lovgivningen vedrørende parkering, skiltning og parkeringsudgifter.

 

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Trafik og Veje
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 6. oktober 2014