Se hvad byrådsmedlemmer får i vederlag

Vederlag for medlemskab af byrådet og dets udvalg. Taksterne gælder for kommuner med mere end 80.000 indbyggere.

Vederlag til byrådsmedlemmer

Klik på linket herunder for at se en oversigt over kommunale og andre vederlag udbetalt til byrådets medlemmer:

Oversigt over vederlag til medlemmerne af Næstved Byråd

 • Borgmesteren får et vederlag på 1.103.327 kr. årligt.
  Der kan derudover ikke ydes borgmesteren nogen form for vederlag.

 • 1. Viceborgmester får et årligt vederlag, der svarer til 10 pct. af borgmesterens vederlag.

 • Byrådets øvrige medlemmer ydes et årligt fast vederlag på 107.178 kr.

 • Til medlemmer, med et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et årligt tillægsvederlag på 13.819 kr. (børnetillæg).

 • Til formændene for Økonomiudvalget og de stående udvalg ydes et årligt vederlag, som Byrådet har fast sat til 18,8 pct. af borgmesterens vederlag.
  Formanden for Børn og Ungeudvalget får et årligt vederlag, der svarer til 9,4 pct. af borgmesterens vederlag.
  Formanden for Fritidsudvalget får et årligt vederlag, der svarer til 6,3 pct. af borgmesterens vederlag.

 • Medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Ungeudvalget får et udvalgsvederlag. Den samlede pulje til disse udvalgsvederlag udgør 146,9 pct. af borgmesterens vederlag og fordeles ligeligt  mellem alle udvalgsmedlemmer. Udvalgsvederlag udgør årligt 33.099 kr. pr. udvalg.

  Havnebestyrelsen

 • Formanden for Havnebestyrelsen får årligt et vederlag, som Byrådet har fastsat til 18,8 pct. af borgmesterens vederlag. Øvrige medlemmer af Havnebestyrelsen får et årligt vederlag med et grundbeløb pr. 1.10.1997 på 18.000 kr., som reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser.

  Offentliggørelsen af vederlagene sker på grundlag af beslutning i Byrådet den 12.11.2007.

Kontakt

Fællessekretariat
Telefon: 5588 5100
Sidst opdateret den 16. marts 2017