Se hvad byrådsmedlemmer får i vederlag

Vederlag for medlemskab af byrådet og dets udvalg. Taksterne gælder for kommuner med mere end 80.000 indbyggere.

Vederlag til byrådsmedlemmer

Klik på linket herunder for at se en oversigt over kommunale og andre vederlag udbetalt til byrådets medlemmer:

Oversigt over vederlag til medlemmerne af Næstved Byråd 2014-2017

 • Borgmesteren får et vederlag på 839.671 kr. årligt.
  Der kan derudover ikke ydes borgmesteren nogen form for vederlag.
 • Der ydes et fast vederlag på for tiden 107.178 kr. årligt til byrådets øvrige medlemmer.
 • Til medlemmer, med et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et børnetillæg på for tiden 13.819 kr. årligt.
 • Til formændene for de stående udvalg ydes et årligt vederlag, der svarer til 18,8 pct. af borgmesterens vederlag.
  Formanden for Børn og Ungeudvalget får årligt et vederlag, der svarer til 9,4 pct. af borgmesterens vederlag.
  Formanden for Folkeoplysningsudvalget får årligt et vederlag, der svarer til 6,3 pct. af borgmesterens vederlag.
 • Viceborgmesteren får årligt et vederlag, der svarer til 10 pct. af borgmesterens vederlag.
 • Medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Udvalget for Børn og Unge får et udvalgsvederlag, som i alt udgør 146,9 pct. af borgmesterens vederlag. Beløbet er ligeligt fordelt mellem alle udvalgsmedlemmer – undtagen borgmesteren. Udvalgsvederlag pr. udvalg udgør 25.190 kr. årligt.
 • Formanden for Havnebestyrelsen får årligt et vederlag, som svarer til 18,8 pct. af borgmesterens vederlag. Øvrige medlemmer af Havnebestyrelsen får 24.297 kr. årligt.

Offentliggørelsen af vederlagene sker på grundlag af beslutning i byrådet den 12. november 2007.

Kontakt

Fællessekretariat
Telefon: 5588 5100
Sidst opdateret den 2. februar 2017