Oversigt over udvalg, råd og nævnI Næstved Kommune har vi en række udvalg, kommissioner, råd og nævn, hvortil byrådet udpeger medlemmer og stedfortrædere.

På byrådets konstituerende møde eller umiddelbart herefter vælges de nye medlemmer. Medlemmerne udpeges dels fra byrådets midte og dels fra partiorganisationerne. Valgene har virkning for byrådets funktionsperiode.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 20. februar 2017