Folketingsvalg 2015

Statsministeren har udskrevet valg til Folketinget til afholdelse den 18. juni 2015.

Se det endelige valgresultat for Næstved Kommune.

 

Se stemmeprocenten kl. 12, 15, 18 og 20.

Se de foreløbige stemmeprocenter på valgstederne.

 

Brevafstemning

Du kan brevstemme til og med tirsdag d. 16. juni, hvis du ikke har mulighed for at stemme på selve valgdagen.
Læs nærmere om brevafstemning

 

Overførsel til andet afstemningssted

Du kan overføres til et andet afstemningssted, hvis du har et handicap eller nedsat førlighed.
Læs mere om hvordan du kan blive overført til andet afstemningssted

 

Stem i dit eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde op på afstemningsstedet på valgdagen – kan du efter ansøgning få lov at stemme i dit eget hjem. 
Læs hvordan du kan stemme i dit eget hjem

 

Ret til selv at udpege hjælper

Vælgere med behov for hjælp til stemmeafgivningen har ret til at forlange, at hjælpen ydes af en person, som vælgeren selv har udpeget, når der blot samtidig medvirker en myndighedsperson. Dette gælder både på valgdagen og ved brevstemmeafgivning.

 

Transport til afstemningsstedet

Næstved Kommune tilbyder gratis kørsel til ældre og handicappede vælgere, som ikke har mulighed for transport til afstemningsstedet.
Du skal ringe til Næstved Taxa, tlf. 55 77  72 72.

Opgiv dit navn, adresse og afstemningssted.
Kørslen bliver koordineret af Næstved Taxa. Det betyder, at du bliver transporteret sammen med andre vælgere og, at du ikke kan bestille kørsel til et bestemt tidspunkt.

 

Hvem kan du stemme på 

Her kan du se en fortegnelse over partier og kandidater, som du kan stemme på til valget:
Kandidatliste for Sjællands Storkreds

Liste over kandidater udarbejdes af anmeldelsesmyndigheden (Statsforvaltningen Sjælland) hurtigst muligt efter, at fristen for partiernes meddelelse til anmeldelsesmyndigheden om godkendte kandidater og nominering af kandidater samt anmeldelse af partiliste er udløbet (kl. 12 ti dage før valgdagen).

 

Valgkort

Forud for valget vil du få tilsendt et valgkort.
Læs nærmere om valgkort 

 

Hvor skal du stemme?

Din bopæl bestemmer, hvor du skal stemme. Her finder du en oversigt over afstemningssteder.
Se oversigt over afstemningssteder

 

Kontakt

Fællessekretariat
Telefon: 5588 5100

Valgplakater

Retningslinjer for ophængning af valgplakater

Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, der indeholder regler for ophængning af valgplakater på vejareal. Lovændringen indebærer bl.a. at der ikke længere skal søges tilladelse til at hænge valgplakater op, men det skal ske efter visse retningslinjer.
Du kan læse mere om ændringerne her

Se i øvrigt Vejvæsenets information om ophængning af valgplakater

Sidst opdateret den 22. juni 2015