Miljø, Klima og Energi

Miljø, Klima og Energi er højt prioriteret i Næstved Kommune. Samarbejdet med erhverv og aktiviteter for erhvervet er vigtigt for den samlede indsats indenfor Miljø, Klima og Energi. 

Her på denne side kan du finde aktuelle projekter og aktiviteter omkring Miljø, Klima og Energi til erhverv.

Coarbon 20 logo

Er I en mellemstor virksomhed, som gerne vil deltage i klimaindsatsen, og vil I satse på at reducere jeres CO2 udledning med 20% inden 2014?

Så læs mere om Carbon 20

Carbon 20 er et EU finanseret projekt med henblik på at skabe et "Offentligt Privat Partnerskab til klimaløsninger”. Projektet køres i et samarbejde mellem Næstved Kommune og 6 andre større kommuner i Danmark, Kommunernes Landsforening, DTU og Aalborg Universitet.

Gør en indsats og bliv belønnet

I snart 10 år har Næstved-virksomheden Novenco fokuseret på at spare på sit energiforbrug. Blandt andet installerede virksomheden i 2010 bedre ventilation og belysning i flere af virksomhedens produktionsområder.

Novenco har sparer årligt energi svarende til en økonomiske besparelse på omkring 1 million kroner. Indsatsen har været bred, men her er et udsnit af de største indsatser og gevinster, der også giver et meget godt overblik over, hvor der virkelig er noget at hente;

 • Ventilation/varme : 599.688 kWh/år
 • Ny lavenergibelysning: 175.237 kWh/år
 • Optimering af varmt brugsvand: 201.798 kWh/år
 • Udskiftning af cirkulationspumper: 84.568 kWh/år
 • Udskiftning af pc-skærme: 77.908 kWh/år
 • Udskiftning af div. maskiner: 68.461 kWh/år
 • Optimering af serverrum: 28.892 kWh/år

Flere eksempler på virksomheder der har gjort en indsats og som bliver belønnet årligt;

 • XL Byg i Køge der har skåret 15% af sit elforbrug.
 • IKEA har i flere år arbejdet med strategiske energibesparelser. Det gør de bl.a. ud fra en målsætning om at realisere alle energispareprojekter med en tilbagebetalingstid på under 8 år.
 • Junckers Industries er i gang med at skære 20 millioner kWh af sit samlede energiforbrug.
 • Nykøbing Falster Sygehus har reduceret deres energiudgifter med 728.171 kr. om året.
 • Selandia i Slagese har næsten halveret deres elforbrug over 5 år fra 4.028.000 kWh, til 2.426.000 kWh. Også varmeforbruget er nu langt mindre – i 2003 lå det på 6.903.900 kWh, mens det i 2008 var på 4.686.800 kWh.
 • BrewPub i København nedbragte deres årlige ventilationsudgifter med 35-40% uden at det påvirkede gæsternes eller medarbejdernes komfort.

Kilde; SEAS-NVE

 

Nyhedsbrev fra Grønt Netværk

Region Sjælland laver i samarbejde med kommunerne et nyhedsbrev om Miljø, Affald og Klima.

Læs nyhedsbrevet

Kontakt

Center for Plan og Erhverv, Klima og Planlægning
Telefon: 5588 5588
E-mail:

Næstved Kommune har en plan for klimaindsatsen;

Vi vil reducere CO2 udledningen med 30% inden 2020 og 50% inden 2030, i kommunen som geografisk område og andelen af vedvarende energi skal være mindst 45% i 2030.

- vil I hjælpe med?

Så grib chancen nu !

Er I ambitiøse?  Så meld jer til Carbon 20 projektet.

Vi I prøve hvor nemt det er at komme i gang ? Så meld jer til Klimabevidst.dk  

 

Nyhedsbrev om miljø, affald, klima til virksomheder i Region Sjælland !!

Sidst opdateret den 15. november 2016