Socialt ansvar

Vil du samarbejde med os om din virksomheds sociale profil?

Center for Arbejdsmarked tilbyder et samarbejde, som kan give din virksomhed en social profil og gavne både dit image og din bundline. Der kan være stor værdi at hente i at sikre din fremtidige arbejdskraft med borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Bigman Steen
Bigman A. Nkunkununu
Virksomhedskonsulent
Tlf. 5588 6637/ 2545 0527

Steen Lindy Christensen
Virksomhedskonsulent
Tlf. 5588 6503
          

Virksomhedscenter

Har du nogen funktioner, du ikke prioriterer i dag, og som du kan stille til rådighed for borgere på kanten af arbejdsmarkedet? Eller borgere, der skal afklares efter en psykisk eller fysisk skade?

Et virksomhedscenter består af et bestemt antal faste praktikpladser, som Næstved Kommune sørger for at fylde ud. Pladserne benyttes af borgere med udfordringer ud over ledighed, der skal afklares til ordinær ansættelse eller borgere, der blot skal i tilknytning til arbejdsmarkedet.

Virksomhedscenteraftalen tilbyder betalte mentortimer til en ansat i virksomheden. Dertil kan Næstved Kommune stille en indsatsmedarbejder til rådighed ude i virksomheden, til at håndtere de udfordringer, som vi ikke forventer, at virksomheden selv kan håndtere.

Flygtninge

Vores nyankomne flygtninge skal ud på arbejdsmarkedet. Selvom sproget kan være en hindring, så er der værdifuld arbejdskraft at hente. Vi har mulighed for at give virksomheden ekstra ressourcer i et opkvalificerende forløb af borgerens sproglige og faglige kompetencer. Det giver virksomheden en hel unik mulighed for, at åbne op for nye kulturer og nye perspektiver. I 2016 er der vedtaget et tilskud på op til 49.118 kr. til virksomheder, som ansætter en flygtning i ordinær ansættelse i mindst 6 måneder.


Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600

HOTLINE

Ring 20166574

Mail:

Sidst opdateret den 3. maj 2017