Sygemeldt medarbejder?

En hurtig indsats er afgørende, når din medarbejder viser tegn på mental eller fysisk sygdom.

Er din medarbejder i overhængende fare for at blive sygemeldt – måske er din medarbejder allerede sygemeldt, og udsigterne til tilbagevenden er langvarige? Eller har din medarbejder udfordringer, der gør, at han/hun har vanskeligt ved at udføre arbejdet på almindelige vilkår og derved er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet?

Uanset hvilke udfordringer du som arbejdsgiver står overfor i forhold til fastholdelse, så står vi klar til at hjælpe. Udover indsigt i støttemulighederne inden for lovgivningen, har vi stor viden og erfaring med at begrænse sygefravær og sikre fastholdelse. Til gavn for både dig som leder, din bundlinje og din medarbejder.

Forebyggelse og nedbringelse af sygefravær kan være en vanskelig og ofte omkostningstung opgave. Erfaringer viser, at medarbejderen hurtigere vender tilbage ved så tidlig en indsats som muligt. Derfor anbefaler vi, at du allerede fra første formodning om risiko for sygemelding eller på første sygedag anmoder om et fastholdelsesforløb.

Fast Track
Er din medarbejder allerede sygemeldt, og har du en fornemmelse af, at din medarbejders sygefravær er i risiko for at vare mere end otte uger, kan du inden for de første fem uger af fraværet anmode om et Fast Track forløb. Med Fast Track kommer du og din medarbejder automatisk i overhalingssporet, da vi forpligter os til at igangsætte forløbet inden for 14 dage fra anmodningen. En hurtig indsats med relevant støtte og konkrete redskaber kan ofte bremse en uheldig udvikling og mindske både de menneskelige og økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

Husk, at Fast Track er et frivilligt tilbud, og at din medarbejder ikke er forpligtet til at tage imod den tidlige indsats. Det er derfor altid en god idé at inddrage din medarbejder, allerede inden der anmodes om Fast Track.

 

Privat virksomhed

Kommunal virksomhed

 

Fast Track

Anmod om Fast Track via NemRefusion på www.virk.dk. Du logger ind med NemID Erhverv eller Digital Signatur.

Anmod om Fast Track ved at kontakte din personlige personalekonsulent i Center for Personale og HR.

 

Fastholdelse

 

Kontakt os direkte på telefon 2016 6574.

Kontakt din personlige personalekonsulent i Center for Personale og HR og hør om mulighederne.

Hvis din medarbejder bor i Næstved Kommune, er det fastholdelseskonsulenterne Ulla Denk og Poul Rasmussen, du får et samarbejde med.

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600

Kontakt Næstved Sundhedscenter

Næstved Sundhedscenter
tlf. 55 88 14 00

Kontakt Center for Arbejdsmarked

Center for Arbejdsmarked
tlf. 55 88 66 00

HOTLINE

Ring 20166574

Mail:

Sidst opdateret den 17. august 2016