E-fakturering og EAN-numre

Når du skal sende en faktura til Næstved kommune, skal det ske elektronisk. Derfor skal du bruge et EAN nummer på den afdeling eller virksomhed, som du vil sende fakturaen til.

Fakturaer til Næstved Kommune skal sendes elektronisk. Hver institution/enhed har sit eget EAN-nummer, som angives på den elektroniske faktura, ellers kommer fakturaen ikke frem til modtageren.

Her finder du information for fremsendelse af faktura til Næstved Kommune

 Center for Børn og Unge - CBU

 CBU - Administration
 Team Front og Stab
 5798007293208   CBU - Anbragte foranstaltninger
 5798007291785  CBU - Autisme foranstaltninger
 5798007300005  CBU - Forebyggende
 foranstaltninger, tolk og flygtninge
 5798007298869  CBU - Team Front og Stab,
 Stabsteamet
 Team Handicap
 5798007293406  CBU - Handicap foranstaltninger
 5798007299828   CBU - Andre foranstaltninger
 5798007300012  CBU - Efterskole (§52)

 CBU - Virksomheder
 BørnefamilieEnheden  5798007293604  Sundhedsnetværk
 Tale - Høre  5798007293000  Børn & Unge, (Psyk+Talehører)
 Familienetværket  5798007291761  FamilieNetværket
 Døgndiamanten  5798007291648  Døgndiamanten
 Hollænderhusene  5798007299705  Hollænderhusene
   5798007299781  Børnehus Sjælland
 Specialpædagogisk Netværk  5798007294007  Specialpædagogisk Netværk
 AkacieHuset  5798007291587  AkacieHuset
 
 Udviklingscenter for Børn og Familier
 Familieplejen  5798007299798  Familieplejen
 Elvergårdeden  5798007291594  Elvergården
 Døgnmiljøet Ladbyhus  5798007293802  Døgnmiljøet Ladbyhus
 Huset for Børn og familier  5798007299774  Huset - for Børn og Familier
 Ungenetværket  5798007299811  UngeNetværket

 Center for Dagtilbud og Skole - CDS

 CDS - Administration
 Team Administration, Tilsyn og Styring  5798007280000  CDS - Team Adminstration, Tilsyn og
 Styring
 5798007276003  Center for Dagtilbud og Skole
 5798007278809  Skolernes IT- og Mediecenter

 CDS - Dagtilbud
 CDS - Dagtilbudsområdet NORD  5798007299842  Daginstitutionsområde Nord
 Busters Verden Daginstitution  5798007280406  Busters Verden, Næstved
 Børnehjørnet  5798007679392  Børnehjørnet Gelsted
 Børnehuset Hasselvang Vuggestue  5798007693220  Børnehuset Hasselvang
 Børnehuset Ønskeøen  5798007284008  Ønskeøen
 Eventyrhuset  5798007679385  Eventyr Huset
 Haletudsen  5798007291778  Haletudsen
 Himmelhøj Daginstitution  5798007693206  Børnehuset Himmelhøj
 Mælkebøtten  5798007693251  Børnehuset Mælkebøtten
 Rumlepotten Daginstitution  5798007679446  Rumlepotten
   5798007679460  Glumsø Børnehus 
 Skovtrolden Daginstitution  5798007282202  Skovtrolden

 CDS - Dagtilbudsområdet SYD  5798007299859  Daginstitutionsområde Syd
 Børnehaven Evigglad Daginstitution  5798007265724  Børnehaven Evigglad
 Børnehaven Grøften/Birkehegnet  5798007283209  Grøften/Birkehegnet
 Børnehuset ved Diget Daginstitution  5798007280604  Børnehuset Diget
 Børnehuset Volden/Nøddehegnet
 5798007284800  Børnehuset Nøddehegnet
 5798007283001  Børnehuset Volden
 Eventyrgården  5798007285609  Eventyrgården
 Humlebien Daginstitution  5798007284404  Humlebien, Næstved
 Rudolf Steiner Børnehave Egernbo  5798007286408  Rudolf Steiner Børnehaven
 Solstrålen  5798007287009  Solstrålen
 Stjernehøjen  5798007265540  Børnehuset Troldehøjen
 Svalen Børnehave  5798007281403  Børnehaven Svalen, Næstved
 
 CDS - Dagtilbudsområdet VEST  5798007299873  Daginstitutionsområde Vest
 Børnehaven Spiloppen  5798007287825  Børnehuset Spiloppen
 Digterhuset Daginstitution  5798007282608  Digterhuset, Næstved
 Frit 16 Børnehave  5798007282400  Børnehaven Frit 16
 Humlehaven Daginstitution  5798007284206  Humlehaven
 Kroppeloppen i Sandved  5798007332532  Kroppeloppen
 Lindegården Daginstitution  5798007284602  Lindegården
 Mariehuset Daginstitution  5798007285005  Mariehuset
 Møllen Børnehave  5798007282806  Børnehaven Møllen
 Sognefogedgården Daginstitution  5798007332518  Sognefogedgården
 Tjørnehuset Daginstitution  5798007332525  Tjørnehuset
 Tryllefløjten Daginstitution  5798007287603  Tryllefløjten

 CDS - Dagtilbudsområdet ØST  5798007299866  Daginstitutionsområde Øst
 Alfehuset Børnehave  5798007693053  Alfehuset
 Børnely Børnehave  5798007282004  Børnely
 Ellebæk Daginstitution  5798007693008  Børnehuset Ellebæk
 Grønnebakken Daginstitution  5798007283407  Børnehuset Grønnebakken
 Kornblomsten  5798007281007  Kornblomsten
 Lillevang Børnehave  5798007280802  Børnehaven Lillevang
 Nattergal Børnehave Brøderup  5798007265717  Børnehaven NattergalenBrøderup
 Pilegården Daginstitution  5798007281601  Pilegården
 Sommerfugl Daginstitution  5798007286606  Sommerfuglen
 Tappernøje Børnehus  5798007265700  Tappernøje Børnehus
 Hyldebær Huset  5798007287405  Hyldebær Huset
 Manøhytten Daginstitution  5798007286804  Manøhytten

 CDS - Skoler
 Ellebækskolen  5798007299996  Ellebækskolen
 Fladsåskolen  5798007299958  Fladsåskolen
 Holmegaardskolen  5798007299989  Holmegaardskolen
 Kobberbakkeskolen  5798007299941  Kobberbakkeskolen
 Lille Næstved Skole  5798007299934  Lille Næstved Skole
 Naturskolen  5798007277017  Naturskolen
 Susåskolen  5798007299965  Susåskolen
 Ungdomsskolen  5798007279004  Næstved Ungdomsskole

 CDS - Kommunal Dagpleje  5798007280055  Dagplejen

 Center for Kultur og Borgerservice - CKB  5798007288006  Center for Kultur og Borgerservice

 CKB - Børnekulturhuset  5798007287689  Børnekulturhuset

 CKB - Grønnegade kasserne Kulturcenter  5798007288808  Grønnegades Kaserne Kulturcenter

 CKB - Musikskolen  5798007288402  Næstved Musikskole

 CKB - Næstved Bibliotek og Borgerservice  5798007288204  Næstved Bibliotek og Borgerservice
 5798007297602  Borgerservice

 CKB - Rønnebæksholm  5798007299750  Rønnebæksholm

 CKB - Talentskolen  5798007299743  Talentskolen

Center for Arbejdsmarked - CAM

 CAM - Næstved Ressource Center  5798007292409  Næstved Ressource Center

 CAM - Team Særlig indsats og Veteraner  5798007295004  CAM, Team SV - Pensionsteam

 CAM - Team Tværgående  5798007292201  CAM, Team TG, Betalingsenheden
 5798007295608  CAM, Team TG, Uddannelse,
 Aktivering, Mentor og Tolke
 5798007292003  CAM, Team TG, Økonomisk
 Administrativ
 5798007295394  CAM, Team TG, Lægeerklæring

 Center for Handicap og Psykiatri - CHP

 CHP - Administration
 Team Myndighed og Visitation  5798007295202  Center for Handicap og Psyk. - Team
 Myndighed og Visitation
 
 CHP - Handicap
 Center for Neuropædagogisk  5798007291624  Center for Neuropædagogik
 Center for Socialt Udsatte Næstved  5798007291617  Center for Socialt Udsatte - Marksvej
 5798007291204  Center for Socialt Udsatte -
 Toldbodgade
 NSV Beskræftigelse og Aktivitets Center  5798007291662  NSV Beskæftigelses- og
 Aktivitetscenter
 Socialpædagogisk Center Næstved  5798007299729  Socialpædagogisk Center, Toksværd
 5798007299736  Socialpædagogisk Center,
 Aktivitetshuset
 5798007291556  Socialpædagogisk Center
 5798007291600  Højskolen i Krummerup

 CHP - Psykiatri
 Center for Socialpsykiatri  5798007291570  Center for Socialpsykiatri

 CHP - Sundhed
 Hjerneskadecenter Næstved  5798007299835  Hjerneskadecenter
 Videnscenter for Specialpædagogik  5798007291679  Videncenter Specialpædagogik

 Center for Sundhed og Ældre - CSA
 5798007289201  Myndighed, ældre
   5798007291723  Ledelsessekretariat

 CSA - Administration
 Team Afklaring og Rehabilitering  5798007292904  Befordr.godtgørelse, Sygesikri
 5798007291860  Kropsbårne Hjælpemidler og Biler
     
 Team Omsorg og Rehabilitering  
 Hjælpemiddeldepot  5798007289799  Hjælpemiddeldepotet

 CSA - Virksomheder
 Næstved Madservice  5798007291006  Næstved Madservice
 Sundhedscenter  5798007291709  Sundhedscenter
 Tandpleje  5798007279202  Tandplejen, Næstved

 CSA - Ældrecentre
 Ældreområdet NORD  5798007290405  Ældre Distrikt Nord
 Ældreområdet SYD  5798007290603  Ældre Distrikt Syd
 Ældreområdet VEST  5798007337056  Ældre Distrikt Vest
 Ældreområdet ØST  5798007290009  Ældre Distrikt Øst

 Center for Plan og Miljø - CPM  5798007291792  Center for Plan og Miljø

 CPM - Administration
 Team Byg, Miljø og Affald  5798007275075  Center for Plan og Miljø, Team Affald
 5798007291822  Center for Plan og Miljø, Team
 Byggesag
 5798007291853  Center for Plan og Miljø, Team Miljø
 Team Plan, Geodata og Klima  5798007275068  Center for Plan og Miljø, Team Plan,
 Geodata og Klima
 Team Vand og natur  5798007291839  Center for Plan og Miljø, Team Vand
 og Natur

 Center for Trafik og Ejendomme - CTE  5798007299910  Team Tværgående Koordinering, CTE

 CTE - Administration
 Boligadministration
 Rådhusservice  5798007297404  Rådhusservice
 Ejendomsfunktion  5798007299606  Boligadministrationen,
 Udlejningsejendom
 Team Ejendom  5798007275037  Team Ejendom
 Team Trafik  5798007275082  Team Trafik
 5798007299880  Kørselsenheden
 CTE - Virksomheder
 Næstved Park og Vej  5798007275099  Park & Vej - Byggeri & Drift
 Center for Koncernservice og Økonomi - CKO

 CKO - Team Børn og Teknik  5798007296193  CKO, Team Børn og Teknik
 CKO - Team Finans og Arbejdsmarked  5798007296797  CKO, Team Finans og Arbejdsm.
 5798007289003  Mellemkom.Betaling, Ældre-Sund
 5798007298005  Team budget og økonomistyring
 5798007298791  CKO - Lønstyring
 CKO - Team servicedesk og IT  5798007299002  CKO, Team Servicedesk og IT
 CKO - Team Sundhed og Social  5798007298890  CKO, Team Sundhed og Social

 Center for Politik og Udvikling - CPU
 CPU - Team Arbejdsmiljø og Fællesindkøb  5798007298821  CPU, Team Arbejdsmiljø og
 Fælles Indkøb (Samorganisering)
 Arbejdsmiljø  5798007296599  CPU, Team Arbejdsmiljø og Fælles
 Indkøb, Risikostyring, Forsikring og
 Arbejdsmiljø
 Fællesindkøb  5798007298838

 CPU, Team Arbejdsmiljø og Fælles
 Indkøb, Fælles Indkøb

 CPU - Team Byråd og Direktion  5798007299194  CPU, Team Byråd og Direktion
 Arkiv  5798007299699  CPU, Team Byråd og Direktion, Arkiv
 Jura  5798007291884  CPU, Team Byråd og Direktion,
 Grundsalg
 5798007299767  CPU, Team Byråd og Direktion, Jura
 CPU - Team Kommunikation, Udvikling og
 HR
 5798007298814  CPU, Team Kommunikation, Udvikling
 og HR
 5798007299590  CPU, Team Kommunikation, Udvikling
 og HR
 CPU - Team Strategi og Digitalisering  5798007298807  CPU, Team Strategi og
 Digitalisering

Kontakt

Center for Koncernservice og Økonomi
Telefon: 5588 5600
E-mail:
Sidst opdateret den 17. august 2017