Aktuelle høringer

Er der lokalplaner eller kommuneplantillæg i høring, vil de blive annonceret her på siden.

Forslag til Kommuneplan 2017

Kære interesserede i kommuneplanen

Byrådet har nu godkendt et forslag til Kommuneplan 2017. Forslaget er i offentlig høring i 10 uger fra den 15. maj 2017. Alle kan komme med deres bemærkninger til forslaget indtil 24. juli 2017 på adressen

De emner, der er ændret i forhold til Kommuneplan 2013, er:

Hovedemner:

 • Arealer til nye bolig- og erhvervsområder
 • Naturområder
 • Klimatilpasning, værdi- og risikokortlægning
 • Bevaringsværdige landskaber
 • Store vindmøller

Mindre emner:

 • Byprofiler  
 • DetailhandelNaturparker  
 • Rekreative forbindelser
 • Skovrejsningsområder
 • Solenergianlæg
 • Støjbelastede arealer

LINK
Sagsfremstillingen til byrådet
> Forslag til Kommuneplan 2017

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til projektleder Bo Kiersgaard på eller telefon 5588 6083. 


Forslag til Lokalplan 075, for et område til teknisk anlæg (vandværk)

Offentlighedsperiode, 8 ugers høring
Lokalplanforslaget er i høring fra den 3. april.2017 til 29. maj 2017

I dette tidsrum kan du komme med indsigelser som for eksempel ændringsforslag og kommentarer til planen.

Indsigelser sendes til:   eller

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

NB. Skriv venligst det trecifrede lokalplannummer i emnefeltet

Se her hvor lokalplanområdet ligger.

Kommuneplantillæg nr. 13, for et området til teknisk anlæg i Fensmark

Kommuneplantillægget følger lokalplan 075

Offentlighedsperiode, 8 ugers høring
Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 (til kommuneplan 2013) er i høring fra den 3. april.2017 til 29. maj 2017

I dette tidsrum kan du komme med indsigelser som for eksempel ændringsforslag og kommentarer til tillægget.

Indsigelser sendes til:   eller

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Se her hvor kommuneplantillæg nr. 13 ligger.


Overblik over kommunens høringer

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

INDSIGELSER

Indsigelser, idéer og forslag kan sendes på mail 
eller til Rådmandshaven 20,
4700 Næstved.

Mærk mailen eller kuverten med sagsnavn/lokalplannummer.

Forslag der ikke er endeligt vedtaget af Byrådet

Se hvilke planer der venter på at blive endelig vedtaget af Byrådet

Afsluttede Høringer

Sidst opdateret den 16. maj 2017