Aktuelle høringer

Er der lokalplaner eller kommuneplantillæg i høring, vil de blive annonceret her på siden.

Forslag til lokalplan 089 tillæg nr. 1 til 1.B3.6 Stejlehøjen i Mogenstrup

Offentlighedsperiode 
Forslaget er i høring fra den 15. september 2017 til den 29. september 2017.

I dette tidsrum kan du komme med bemærkninger til planen, som for eksempel ændringsforslag og kommentarer.

Bemærkninger kan sendes til:   eller

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

NB. Skriv venligst det trecifrede lokalplannummer i emnefeltet

Se her hvor lokalplanområdet ligger.

Forslag til Lokalplan 077 for kontorbyggeri på Posthusparkeringen i Næstved

Offentlighedsperiode 
Forslaget er i høring fra d. 28. juni 2017 til d. 25. august 2017.

I dette tidsrum kan du komme med bemærkninger til planen, som for eksempel ændringsforslag og kommentarer.

Borgermøde 
I forbindelse med offentlighedsperioden afholdes der borgermøde d. 10. august 2017 kl. 16.30 i Mødelokale 2, Rådmandshaven 20, Næstved. 

Bemærkninger kan sendes til:   eller

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

NB. Skriv venligst det trecifrede lokalplannummer i emnefeltet

Se her hvor lokalplanområdet ligger.

Forslag til lokalplan 078, Parkeringshus ved Rampen i Næstved

Offentlighedsperiode
Lokalplanforslaget er i høring fra den 6. juni 2017 til 8. august 2017

I dette tidsrum kan du komme med bemærkninger til planen, som for eksempel ændringsforslag og kommentarer.

Borgermøde
I forbindelse med offetlighedsperioden bliver der afholdt et borgermøde den 15. juni 2017, kl. 16.30
Mødet holdes på Grønnegades Kaserne i Musikstalden, Grønnegade 10, 4700 Næstved

Bemærkninger kan sendes til:   eller

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

NB. Skriv venligst det trecifrede lokalplannummer i emnefeltet

Se her hvor lokalplanområdet ligger.

Forslag til lokalplan 079, Parkeringshus ved Grønvej i Næstved

Offentlighedsperiode
Lokalplanforslaget er i høring fra den 6. juni 2017 til 8. august 2017

I dette tidsrum kan du komme med bemærkninger til planen, som for eksempel ændringsforslag og kommentarer.

Borgermøde
I forbindelse med offetlighedsperioden bliver der afholdt et borgermøde den 15. juni 2017, kl. 16.30
Mødet holdes på Grønnegades Kaserne i Musikstalden, Grønnegade 10, 4700 Næstved

Bemærkninger kan sendes til:   eller

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

NB. Skriv venligst det trecifrede lokalplannummer i emnefeltet

Se her hvor lokalplanområdet ligger.

Forslag til kommuneplantillæg nr 15 til Kommuneplan 2013

Offentlighedsperiode
Kommuneplantillægget er i høring fra den 6. juni 2017 til 8. august 2017 og følger lokalplanerne 078 og 079 for parkeringshuse i Næstved.

I dette tidsrum kan du komme med bemærkninger til planen, som for eksempel ændringsforslag og kommentarer.

Bemærkninger kan sendes til:   eller

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

NB. Skriv venligst det trecifrede lokalplannummer i emnefeltet

Se her hvor tillægget ligger.

Forslag til Kommuneplan 2017

Kære interesserede i kommuneplanen

Byrådet har nu godkendt et forslag til Kommuneplan 2017. Forslaget er i offentlig høring i 10 uger fra den 15. maj 2017. Alle kan komme med deres bemærkninger til forslaget indtil 24. juli 2017 på adressen

De emner, der er ændret i forhold til Kommuneplan 2013, er:

Hovedemner:

 • Arealer til nye bolig- og erhvervsområder
 • Naturområder
 • Klimatilpasning, værdi- og risikokortlægning
 • Bevaringsværdige landskaber
 • Store vindmøller

Mindre emner:

 • Byprofiler  
 • DetailhandelNaturparker  
 • Rekreative forbindelser
 • Skovrejsningsområder
 • Solenergianlæg
 • Støjbelastede arealer

LINK
Sagsfremstillingen til byrådet
> Forslag til Kommuneplan 2017

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til projektleder Bo Kiersgaard på eller telefon 5588 6083. 

 

Overblik over kommunens høringer

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

INDSIGELSER

Indsigelser, idéer og forslag kan sendes på mail 
eller til Rådmandshaven 20,
4700 Næstved.

Mærk mailen eller kuverten med sagsnavn/lokalplannummer.

Forslag der ikke er endeligt vedtaget af Byrådet

Se hvilke planer der venter på at blive endelig vedtaget af Byrådet

Afsluttede Høringer

Sidst opdateret den 15. september 2017