Aktuelle høringer

Er der lokalplaner eller kommuneplantillæg i høring, vil de blive annonceret her på siden.

Forslag til lokalplan 063, Karrebæksminde

Læs forslag 063 for sommerhusområderne Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegården
Kommuneplantillæg nr. 12 følger lokalplanen og er kan ses i lokalplanforslag 063.

Se områdets beliggenhed her

HØRINGSPERIODE
28. november 2016 til 23. januar 2017

I høringsperioden har du lejlighed til at komme med bemærkninger eller indsigelser. Når høringen er slut, vurderer Plan- og Ejendomsudvalget, i hvilken udstrækning man kan imødekomme eventuelle indsigelser. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt.

BORGERMØDE
Der afholdes borgermøde torsdag den 5. januar 2017, kl 17.00. Mødet finder sted i Samlingssalen, Karrebæk Skole, Kirkebakken 41 i Karrebæk. På mødet vil nogle af byrådets politikere være til stede og kommunens embedsmænd vil forklare nærmere om planen. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

INDSIGELSER
Indsigelser sendes, inden den 23. januar 2017, til  eller med post til:

Næstved Kommune
Center for Plan og Erhverv
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Forslag til lokalplan 070, Næstved Syd

Læs forslag 068 for boligområde ved Kalkerupvej, Fensmark

Se områdets beliggenhed her.

Høringsperiode:
1. november 2016 til 27. december 2016

I høringsperioden har du lejlighed til at komme med bemærkninger eller indsigelser. Når høringen er slut, vurderer Plan- og Ejendomsudvalget, i hvilken udstrækning man kan imødekomme eventuelle indsigelser. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt.

Borgermøde
Da der tidligere i processen med udarbejdelse af lokalplan 068 er blevet afholdt borgermøde om boligområde ved Kalkerupvej, vil der i denne offentlighedsperiode ikke blive afholdt borgermøde.

Indsigelser:
Indsigelser sendes, inden den 27. december 2016, til  eller med post til:

Næstved Kommune
Center for Plan og Erhverv
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Forslag til lokalplan 070, Næstved Syd

Læs forslag 070 for et sportscollege ved Næstved Hallerne

Se områdets beliggenhed her.

Høringsperiode:
29. august 2016 til 25. oktober 2016

I høringsperioden har du lejlighed til at komme med bemærkninger eller indsigelser. Når høringen er slut, vurderer Plan- og Ejendomsudvalget, i hvilken udstrækning man kan imødekomme eventuelle indsigelser. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt.

Borgermøde:
29. september 2016 kl. 16.30 i mødelokale 2, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

På mødet vil nogle af byrådets politikere være til stede og kommunens embedsmænd vil forklare nærmere om planen. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Indsigelser:
Indsigelser sendes, inden den 25. oktober 2016, til  eller med post til:

Næstved Kommune
Center for Plan og Erhverv
Rådmandshaven 20
4700 Næstved


 

Overblik over kommunens høringer

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

INDSIGELSER

Indsigelser, idéer og forslag kan sendes på mail 
eller til Rådmandshaven 20,
4700 Næstved.

Mærk mailen eller kuverten med sagsnavn/lokalplannummer.

Forslag der ikke er endeligt vedtaget af Byrådet

Se hvilke planer der venter på at blive endelig vedtaget af Byrådet

Afsluttede Høringer

Sidst opdateret den 28. november 2016