Velkommen til Næstved Kommunes Kommuneplan 2017 - FORSLAG

Høringsperiode 15. maj 2017 - 24. juli 2017.  

Endelig vedtagelse
Byrådet ventes at vedtage Kommuneplan 2017 på mødet den 10. oktober. Den endelige kommuneplan offentliggøres senest 8 uger efter mødet.


Byer


Fritid og turisme


Miljøbeskyttelse


Natur og landskab


Rammer for lokalplaner


Trafik og teknik


Søg i digitale kort


Hent planen i PDF


Hvad er en kommuneplan?

Planen foreligger kun digitalt, du kan komme ind i den via nedenstående seks hovedemner. 

Når du klikker på hovedemnerne (fx Byer eller Miljøbeskyttelse) beskrives først de overordnede intentioner. Derunder beskrives retningslinjer for de enkelte emner (fx Boligområder eller Spildevand), som Næstved Kommune arbejder efter. Til mange emner er der udarbejdet kortbilag, som du også kan se ved at klikke på ”Søg i digitale kort”. 

Er du i tvivl, så kontakt Næstved kommune på 

Kontakt

Center for Plan og Erhverv, Klima og Planlægning
Telefon: 5588 5588
E-mail:
Sidst opdateret den 20. september 2017