Nyheder

Seneste 15 nyheder

Nyt fra Næstved i uge 30

26. juli 2017

I denne uge kan du få hjælp til at finde vej til Grøn Koncert i Næstved den 29. juli, støtte til tidligere kursister med KOL, og læse om hvornår næste rygestopkursus går i gang.

Etablering af et vådområde ved Bjørnebækken

19. juli 2017
Vi har meddelt tilladelse til etablering af et vådområde ved Bjørnebækken.

Landzonetilladelse til Vådområde Bjørnebækken

19. juli 2017
Næstved Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af et vådområde ved Bjørnebækken.

Erfarne skraldemænd til ny affaldsordning

18. juli 2017
En ny affaldsordning med nye todelte beholdere skal gøre det nemmere at sortere affald i Næstved Kommune. Ordningen vil blive præsenteret til efteråret 2018, og den nuværende vognmand M.Larsen har vundet udbuddet for indsamling af affaldet.

Nyt fra Næstved i uge 29

18. juli 2017
Mandag den 24. juli begynder anlægsarbejderne på den nye rundkørsel i svinget Parkvej-Dyssegårdsvej. Du kan sætte dine reservationer af bøger i bero, når du er på ferie, hvis det gælder bibliotekets egne bøger. Og på lokalbibliotekerne er der ikke åbent for borgerservice i juli, men du kan bruge digitale selvbetjeningsløsninger. God sommer! 

Genåbning af tilløb til Tystrup Sø ved Lindekrogvej

17. juli 2017
Vi har truffet afgørelse om genåbning af mindre vandløbsstrækning i tilløb til Tystrup Sø ved Lindekrogvej 11, 20 og 22, 4250 Fuglebjerg

Tilladelse til jordvarmeanlæg Kildebakken 5, 4733 og Ræveagrene 8, 4700

14. juli 2017
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Kildebakken 5, 4733 Tappernøje og Ræveagrene 8, 4700 Næstved

Landzonetilladelser, Fladsåvej 1-3 og Hårslevvej 33

14. juli 2017

Næstved Kommune har 14. juli 2017 meddelt følgende landzonetilladelser:

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen, Søvej 5, Glumsø

11. juli 2017
Næstved Kommune har i uge 28/2017 givet dispensation fra søbeskyttelseslinjen til etablering af teknikbygning, vaskeplads og tilbygning til stald ved Glumsø Slagtehus

Vejsyn - Kristiansholmsvej

11. juli 2017
Næstved Kommune afholder vejsyn på den private fællesvej Kristiansholmsvej i Rude torsdag d. 31. august 2017 kl. 10.00.

Nyt fra Næstved i uge 28

11. juli 2017
Du har igen mulighed for at se de sejlende kvindeskulpturer den 14. juli. ViSP holder ferielukket fra 17. til 28. juli ( herunder også høreafdelingen). Der er ingen borgerservice på lokalbibliotekerne i juli, men se hvilke muligheder du så har på naesbib.dk - God sommer til alle.

Projektforslag til etablering af sandfang i Krobækken

10. juli 2017
Vandløbsmyndigheden har besluttet at fremme et reguleringsprojekt vedr. etablering af et sandfang i det private vandløb Krobækken.

VVM-screening af etablering af sandfang i Krobækken

10. juli 2017
Næstved Kommune har afgjort, at der ikke skal laves en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i forbindelse med etablering af sandfang i det private vandløb Krobækken.

Information til naboer og øvrige parter til Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle om udvidelse af ejendommens dyrehold

10. juli 2017

Vi har modtaget en ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 12 i Husdyrgodkendelsesloven.

I forbindelse med vores behandling af ansøgningen, foretager vi blandt andet en miljøkonsekvensvurdering.

Landzonetilladelse på Lindekrogvej 11, 20 og 22, 4250 Fuglebjerg

7. juli 2017
Næstved Kommune har i uge 27/2017 givet landzonetilladelse på Lindekrogvej 11, 20 og 22, 4250 Fuglebjerg

Vælg måned og kategori

Vælg en måned for at se alle nyheder fra en bestemt måned.

RSS-feed på naestved.dk

Ved at benytte RSS på naestved.dk kan du nemt få et overblik over nyheder på din computer uden at besøge hjemmesiden.

Et RSS-feed kan læses af nyere internetbrowsere (f.eks. Internet Explorer 7) og af selvstændige RSS-læsere.
Du kan kende RSS-feedet på det genkendelige RSS-logo med den orange farve.
Logo for RSS-feed