Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Miljøtilladelse til Holmager 42, 4171 Glumsø

23. marts 2017

Næstved Kommune har meddelt miljøtilladelse til Holmager 42, 4171 Glumsø. Der meddeles tilladelse til en ændring af dyreholdet fra 25 heste svarende til 11 DE, til 6 heste, 40 ammekøer, 40 småkalve samt 60 kvier/stude i alt svarende til 49 DE.

Tilladelse til udledning af vand fra grundvandssænkning til Mejerigrøften.

23. marts 2017
I forbindelse med anlægsarbejdet på Ringsted-Femern Banen har Bane Danmark ansøgt om tilladelse til udledning af vand fra grundvandssænkning til Mejerigrøften.

Tilladelse til jordvarme Rådegårdsvej 2, 4733 Tappernøje

22. marts 2017
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af horisontalt jordvarmeanlæg på Rådegårdsvej 2, 4733 Tappernøje.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Grøftestykkerne 25 og Korskildevej 11

22. marts 2017
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af horisontalt jordvarmeanlæg på:
Grøftestykkerne 25, 4700 Næstved og
Korskildevej 11, 4733 Tappernøje.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 068

22. marts 2017
Plan- og Ejendomsudvalget har d. 06.02.2017 endeligt vedtaget Lokalplan 068 for boligområde ved Kalkerupvej, Fensmark.

Projektforslag til en mindre ændring af Hulebækkens forløb ved Tranemose

20. marts 2017
Vi har modtaget en ansøgning om ændring af Hulebækkens forløb ved Tranemosen, ved Rugkrogvej i Fuglebjerg

Tillæg til miljøgodkendelse på Ulstrupvej 26,4160 Herlufmagle

17. marts 2017
Næstved Kommune har d. 17.3.2017 meddelt tillæg til miljøgodkendelsen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Halfdan Rasmussens Vej 102, 4700 Næstved

15. marts 2017
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af horisontalt jordvarmeanlæg på Halfdan Rasmussens Vej 102, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse på Stengårdsvej 9

11. marts 2017
Næstved Kommune har i uge 11/2017 givet landzonetilladelse på Stengårdsvej 9

Landzonetilladelse på Kalsagervej 13

10. marts 2017
Næstved Kommune har i uge 10/2017 givet landzonetilladelse på Kalsagervej 13

Landzonetilladelse på Skælskørvej 90

7. marts 2017
Næstved Kommune har i uge 10/2017 givet landzonetilladelse på Skælskørvej 90

Indvindingstilladelse til Sydsjællands Golfklub

1. marts 2017
Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Sydsjællands Golfklub, Præstø Landevej 39, 4700 Næstved til indvinding af 16.000 m3 grundvand pr. år til vanding af golfbane herunder greens og tee-steder.

Landzonetilladelse på Nortvedvej 13

28. februar 2017
Næstved Kommune har i uge 09/2017 givet landzonetilladelse på Nortvedvej 13

Etablering af maskinhus på Sandvedvej 32, 4250 Fuglebjerg

27. februar 2017

Næstved Kommune har vurderet, at etablering af et maskinhus på Sandvedvej 32, 4250 Fuglebjerg ikke kræver en miljøgodkendelse efter § 11 i husdyrgodkendelsesloven.

Borgermøder