Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Landzonetilladelse på Tornelundsvej 8, Næsbyholm Allé 6 samt Sorøvej 420

8. december 2017
Næstved Kommune har i uge 49/2017 givet landzonetilladelse på Tornelundsvej 8, Næsbyholm Allé 6 samt Sorøvej 420

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Møllegårdsvej 12B, 4684 Holmegaard

8. december 2017
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Møllegårdsvej 12B, 4684 Holmegaard.

Landzonetilladelse på Hammervej 62

1. december 2017
Næstved Kommune har i uge 48/2017 givet landzonetilladelse på Hammervej 62

Tillæg til miljøgodkendelse til Spjellerup Bygade 4, 4700 Næstved

30. november 2017

Næstved Kommune har den 30.11.2017 meddelt godkendelse til udvidelse af svineproduktionen, samt etablering af ny gyllebeholder og klimastald på Spjellerup Bygade 4, 4700 Næstved.

Tillæg til miljøgodkendelse til Åbovej 17, 4160 Herlufmagle

30. november 2017

Næstved Kommune har den 30.11.2017 meddelt et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle til etablering af en ny gyllebeholder og mindre driftsmæssige tilpasninger.

Miljøvurderings-screening af fjernvarmeprojekt

28. november 2017
Afgørelse vedr. miljøvurdering

Medlemmer til nyt lokalt naturråd søges

27. november 2017

Et nyt lokalt naturråd skal rådgive kommunerne i forbindelse med udpegning af områder, som skal indgå i et Grønt Danmarkskort. Det har Folketinget vedtaget, og Grønt Danmarkskort skal blandt andet understøtte FN’s og EU´s mål for biodiversitet i 2020.

Derfor søger vi nu interesserede medlemmer til det lokale naturråd for Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg kommuner. Rådet vil bestå af højst 20 medlemmer, som skal repræsentere både erhvervs-, natur-, miljø- og friluftsinteresser.

Landzonetilladelser på Skydebanevej 19, Dybsøvej 66, Jarskovvej 1, Øllemosevej 10 og Strandbakken 1

24. november 2017
Næstved Kommune har i uge 47/2017 givet landzonetilladelse på Skydebanevej 19, Dybsøvej 66, Jarskovvej 1, Øllemosevej 10 og Strandbakken 1

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Fuglebjerg vandværk

22. november 2017
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Fuglebjerg vandværk.
Afgørelsen er truffet efter §21 i vandforsyningsloven.

Tillæg til miljøgodkendelse til Hæggerupvej 2, 4160 Herlufmagle

20. november 2017

Næstved Kommune har den 20.11.2017 meddelt et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på Hæggerupvej 2, 4160 Herlufmagle til etablering af en ny gyllebeholder.

Landzonetilladelse på Hårslevvej 33

14. november 2017
Næstved Kommune har i uge 46/2017 givet landzonetilladelse på Hårslevvej 33

Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen på Nyvej 13

14. november 2017
Næstved Kommune har i uge 46/2017 givet landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen på Nyvej 13

Skovrejsning på Villa Gallinavej 28, 4684 Holmegaard skal ikke miljøvurderes

14. november 2017
Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af skovrejsning af 6,5 ha efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21.

Skovrejsning på Strandbakken 106, 4700 Næstved skal ikke miljøvurderes

14. november 2017
Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af skovrejsning af 2,10 ha efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21.

Skovrejsning på Englebjergvej 5 i Næstved skal ikke miljøvurderes

14. november 2017
Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af skovrejsning af 3,57 ha efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21.

Borgermøder