Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Landzonetilladelse på Skælskørvej 100

18. august 2017
Næstved Kommune har i uge 33/2017 givet landzonetilladelse på Skælskørvej 100

Miljøtilladelse til Smidstrupvej 54, 4733 Tappernøje

17. august 2017
Næstved Kommune har meddelt miljøtilladelse til etablering af et udegående hønsehold på Smidstrupvej 54, 4733 Tappernøje. Hønseholdet vil komme til at bestå af maksimalt 4000 årshøner, svarende til 23,53 dyreenheder (DE).

VVM-screening af reguleringsprojekt i tilløb til Hulebækken

17. august 2017
Næstved Kommune har afgjort, at der ikke skal laves en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i forbindelse med etablering af gydebanker i det private vandløb tilløb til Hulebækken.

Projektforslag til anlæggelse af gydebanker i tilløb til Hulebækken

17. august 2017
Vandløbsmyndigheden har besluttet at fremme et reguleringsprojekt vedr. etablering af gydebanker i det private vandløb Tilløb til Hulebækken.

Accept af ændring i svineproduktionen på Tybjergvej 4, 4160 Herlufmagle

16. august 2017
Næstved Kommune har behandlet en anmeldelse om ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 4, 4160 Herlufmagle.

Indviningstilladelse til Højbjerg Vandværk

15. august 2017
Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Højbjerg vandværk, Sneslevvej 48a, 4250 Fuglebjerg, til indvinding af 35.000 m3 grundvand pr. år.

VVM-screening af vandløbsprojekt i Tamosebæk

14. august 2017
Næstved Kommune har afgjort, at der ikke skal laves en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i forbindelse med et projekt om genåbning og genslyngning af Tamosebæk og mindre dræn, ved Ravnstrupvej nr. 28 og nr. 16, 4684 Holmegaard. Vandløbet er et tilløb til Gødstrup Engsø.

Landzonetilladelse på Grevensvængevej 22

14. august 2017
Næstved Kommune har i uge 33/2017 givet landzonetilladelse på Grevensvængevej 22

Tilladelse til etablering af sandfang i Krobækken

11. august 2017

Vi har godkendt en ansøgning om tilladelse til etablering af et sandfang i Krobækken.

Landzonetilladelse på Brøderupvej 29

11. august 2017
Næstved Kommune har i uge 32/2017 givet landzonetilladelse på Brøderupvej 29

Tilladelse til jordvarmeanlæg Jacobshavn 5-21, 4700 og Kirkevej 33, 4171 Glumsø

8. august 2017
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på
Jacobshavn 5-21, 4700 Næstved og
Kirkevej 33, 4171 Glumsø

Tilladelse til krydsning med vandledning

8. august 2017
Næstved Kommune – Team Vand og Natur har givet tilladelse til krydsning med vandledning ved Nedre Suså

Landzonetilladelse på Herlufsholm Allé 233 A

8. august 2017
Næstved Kommune har i uge 32/2017 givet landzonetilladelse på Herlufsholm Allé 233 A

Tilladelse til etablering af bro ved Lov Hovedgrøft

7. august 2017

Næstved Kommune – Team Vand og Natur har givet tilladelse etablering af bro over Lov Hovedgrøft

Tilladelse til restaurering af Tamosebæk, tilløb til Gødstrup Engsø

4. august 2017

Vi har truffet afgørelse om genåbning og genslyngning af Tamosebæk og mindre dræn ved Gødstrup Engsø.

Borgermøder