Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Landzonetilladelse på matrikel nr. 5f, Arløse By, Førslev

24. maj 2017
Næstved Kommune har i uge 21/2017 givet landzonetilladelse på matrikel nr. 5f, Arløse By, Førslev

Vandløbsprojekt i Rønnebækken

22. maj 2017

Vi har truffet afgørelse om regulering af vandløbsstrækning i Rønnebækken ved Dyssegårdsvej, samt afgørelse om ikke-VVM pligt af projektet.

Landzonetilladelser på Bækkeskov Stræde 3, Strandvejen 11 og Nyvej 34

19. maj 2017
Næstved Kommune har i uge 20/2017 givet landzonetilladelser på Bækkeskov Stræde 3, Strandvejen 11 og Nyvej 34

Projektforslag til genåbning af Tamosebæk ved Gødstrup Engsø

18. maj 2017
Vi har udarbejdet et projektforslag til restaurering af Tamosebækken, som er et tilløb til Gødstrup Engsø.

Vådområdeprojekt ved Bjørnebækken

18. maj 2017
Vi har udarbejdet et detailprojekt for etablering af et vådområde ved Bjørnebækken.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Trettenstykkerne 1A, 4700 Næstved

17. maj 2017
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af horisontalt jordvarmeanlæg på Trettenstykkerne 1A, 4700 Næstved.

Forslag til Kommuneplan 2017

17. maj 2017

Kære interesserede

Byrådet har nu godkendt et forslag til Kommuneplan 2017. Forslaget er i offentlig høring i 10 uger fra den 15. maj 2017.

Revurderet miljøgodkendelse til svineproduktionen på Brunemosevej 2, 4250 Fuglebjerg

15. maj 2017

Næstved Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til svineproduktionen på Brunemosevej 2, 4250 Fuglebjerg og ved påbud meddelt nye vilkår, ajourført eksisterende vilkår og fjernet vilkår fra godkendelsen.

Vi har modtaget en ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på Brunemosevej 2, 4250 Fuglebjerg. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 12 i Husdyrgodkendelsesloven.

10. maj 2017

Vi har modtaget en ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på Brunemosevej 2, 4250 Fuglebjerg. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 12 i Husdyrgodkendelsesloven.

I forbindelse med vores behandling af ansøgningen, foretager vi blandt andet en miljøkonsekvensvurdering.

 

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Sneserevej 98, 4700 Næstved

9. maj 2017
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af horisontalt jordvarmeanlæg på Sneserevej 98, 4700 Næstved

Landzonetilladelse på Skovvej 15

9. maj 2017
Næstved Kommune har i uge 19/2017 givet landzonetilladelse på Skovvej 15

Projektforslag til genåbning af afløb fra Vildtbanegrøften

5. maj 2017
Vi har udarbejdet projektforslag til restaurering af afløb fra Vildtbanegrøften ved Langdyssevej 18, 4750 Lundby.

Landzonetilladelse på Kirkebakken 66

2. maj 2017
Næstved Kommune har i uge 18/2017 givet landzonetilladelse på Kirkebakken 66

Projektforslag til genåbning af tilløb til Tystrup Sø ved Lindekrogvej

28. april 2017
Vi har udarbejdet projektforslag til restaurering af tilløb til Tystrup Sø ved Lindekrogvej.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 063

28. april 2017
Næstved Byråd har d. 25.04.2017 vedtaget Lokalplan 063 for sommerhusområderne Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegården, samt tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025.

Borgermøder