Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Halfdan Rasmussens Vej 53 og Ræveagrene 23, 4700 Næstved

17. oktober 2017
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på: Halfdan Rasmussens Vej 53 og Ræveagrene 23, 4700 Næstved.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Askovvej 47, 4733 Tappernøje, matr. 8a

16. oktober 2017
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Askovvej 47, 4733 Tappernøje, matr. 8a.

Landzonetilladelser uge 41/2017

12. oktober 2017

Næstved Kommune har i uge 41/2017 givet følgende landzonetilladelser:

Trampesti - Annoncering af ekspropriation

12. oktober 2017
Ekspropriation
Næstved Kommune har truffet principiel beslutning om igangsættelse af ekspropriationsprocedure til etablering af trampesti mellem Næsby og Vester Broby.

Ændring i svineproduktionen på Palmevængevej 5, 4250 Fuglebjerg

12. oktober 2017

Næstved Kommune har behandlet en anmeldelse om ændring af svineproduktionen på Palmevængevej 5, 4250 Fuglebjerg

Tilladelse til jordvarmeanlæg Halfdan Rasmussens Vej 10, Bækkeskov Stræde 8A, Lundebakkevej 9

11. oktober 2017
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på:
Halfdan Rasmussens Vej 10, 4700 Næstved,
Bækkeskov Stræde 8A, 4733 Tappernøje,
Lundebakkevej 9, 4684 Holmegaard.

Forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte

11. oktober 2017
Forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte samt kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017, er vedtaget af Næstved Byråd den 10.10.2017.

Tilladelse til jordoplag på Næstved Renseanlæg på Ydernæs

5. oktober 2017
Næstved Kommune har den 5. oktober 2017 givet miljøgodkendelse til oplag af jord fra kloakrenovering. Overskudsjorden placeres midlertidig på indrettet plads, hvor der udtages jordprøver, som analyseres, inden jorden endelig bortskaffes til genanvendelse eller oprensning.

Dispensation fra Søbeskyttelseslinjen til Glumsø Slagtehus ApS

29. september 2017
Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygninger og støjskærme

Dispensation fra lokalplaner ved Glumsø Slagtehus

29. september 2017
Dispensation fra lokalplan Gl.B.2.2 og GL.B.2.1

Landzonetilladelse på Vesterhavevej 154

29. september 2017
Næstved Kommune har i uge 39/2017 givet landzonetilladelse på Vesterhavevej 154

Landzonetilladelse på Fodbygade 27 B

29. september 2017
Næstved Kommune har i uge 39/2017 givet landzonetilladelse på Fodbygade 27 B

Landzonetilladelse på Jenstrupvej 50 og Søvej 5

29. september 2017
Næstved Kommune har i uge 39/2017 givet landzonetilladelse på Jenstrupvej 50 og Søvej 5

Forslag til Lokalplan 088

26. september 2017
Forslag til Lokalplan 088 for et boligområde syd for Nygårdsvej, er vedtaget af Plan- og Ejendomsudvalget den 25.09.2017.

VVM-screening af fjernvarmeprojekt

22. september 2017
Afgørelse vedr. miljøvurdering

Borgermøder