Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Projektforslag til mindre regulering af Rønnebækken

21. april 2017
Projektet udføres på jorder tilhørende Næstved Kommune ved Dyssegårdsvej i Næstved by.

Tilladelse til en mindre ændring af Hulebækkens forløb ved Tranemose

19. april 2017
Vi har truffet afgørelse om ændring af Hulebækkens forløb ved Tranemose, ved Rugkrogvej i Fuglebjerg.

Landzonetilladelse på Tågeskovvej 24

19. april 2017
Næstved Kommune har i uge 16/2017 givet landzonetilladelse på Tågeskovvej 24

Landzonetilladelse på Lille Tvedevej 21

11. april 2017
Næstved Kommune har i uge 15/2017 givet landzonetilladelse på Lille Tvedevej 21

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. nr. 1a, Skafterup By, Fyrendal

10. april 2017
Næstved Kommune har meddelt Miljøstyrelsen tilladelse til etablering af en overvågningsboring på matr. nr. 1a, Skafterup By, Fyrendal i forbindelse med det landsdækkende overvågningsprogram og skal anvendes til at fastlægge og monitere grundvandskvaliteten samt pejling af grundvandsstanden.

Indvindingstilladelse til Trælløse vandværk og Toksværd Planteskole

10. april 2017

Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til følgende:

• Trælløse vandværk, Trælløse Bygade 22, 4160 Herlufmagle til indvinding af 15.000 m3 grundvand pr. år.
• Toksværd Planteskole, Landevejen 38, 4684 Holmegård til indvinding af 6.000 m3 grundvand pr. år til vanding.

Ændring i fjerkræproduktionen på Bækgårdsvej 3, 4171 Glumsø

6. april 2017

Næstved Kommune har behandlet en anmeldelse om ændring af fjerkræproduktionen på Bækgårdsvej 3, 4171 Glumsø.

Forhåndsgodkendelse til nedriving i høring

5. april 2017
Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om forhåndsgodkendelse til nedrivningstilladelse af bevaringsværdig ejendom efter salg.

Høringsfristen for tillæg 5 til spildevandsplanen forlænges til 1. juni 2017.

4. april 2017

Næstved kommune har vedtaget at forlænge høringsfristen for forslag til tillæg 5 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 -2022: ”Afskærende ledninger fra  Kalbyrisvej til Rådmandshaven & Ydernæs til Odensevej” Høringsfristen forlænges fra den 19. april 2017 til 1. juni 2017.


Vedtagelse af Natura 2000 handleplaner

3. april 2017
Byrådet har den 28. marts 2017 vedtaget handleplaner for kommunens Natura 2000-områder

Forslag til Lokalplan 075

3. april 2017
Forslag til Lokalplan 075 for Fensmark Vandværk, samt tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025, er vedtaget af Næstved Byråd den 28.03.2017.

Tilladelse til jordvarmeanlæg Halfdan Rasmussens Vej 76, 4700 Næstved

31. marts 2017
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af horisontalt jordvarmeanlæg på Halfdan Rasmussens Vej 76, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse på Skovgårdsvej 6 og Saltøvej 118

31. marts 2017
Næstved Kommune har i uge 13/2017 givet landzonetilladelse på Skovgårdsvej 6 og Saltøvej 118

Landzonetilladelse på Torupvej 5

30. marts 2017
Næstved Kommune har i uge 13/2017 givet landzonetilladelse på Torupvej 5

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

29. marts 2017
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af horisontalt jordvarmeanlæg på:
Bakkemosevej 18, 4700 Næstved,
Halfdan Rasmussens Vej 56, 4700 Næstved
Halfdan Rasmussens Vej 80, 4700 Næstved
Løvsangervej 3, 4736 Karrebæksminde
Stenagergårdsvej 6, 4160 Herlufmagle

Borgermøder