Landzonetilladelse på Lille Tvedevej 21

11. april 2017

Næstved Kommune har i uge 15/2017 givet landzonetilladelse på Lille Tvedevej 21

Landzonetilladelse til etablering af 100 m² sø på matrikel 11,Ll. Tvede By, Næstelsø, beliggende Lille Tvedevej 21, 4700 Næstved

Læs afgørelsen

Myndigheder, foreninger og private, der har en væsentlig interesse i afgørelserne, kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

Klagen indgives via Klageportalen, som du kan finde på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være indgivet senest den 9. maj 2017.

Planklagenævnet opkræver et klagegebyr. Du kan læse mere om gebyr, klageregler og -vejledning på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Byggemyndighed
Telefon: 5588 6110
E-mail:
Sidst opdateret den 11. april 2017