Landzonetilladelse på Tågeskovvej 24

19. april 2017

Næstved Kommune har i uge 16/2017 givet landzonetilladelse på Tågeskovvej 24

Landzonetilladelse til opførelse  af 167 m2 enfamiliehus, og til at ændre status for 106 m2 bolig i matriklens maskinværksted til erhverv.

Læs afgørelsen

Myndigheder, foreninger og private, der har en væsentlig interesse i afgørelserne, kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

Klagen indgives via Klageportalen, som du kan finde på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være indgivet senest den 17.05.2017.

Planklagenævnet opkræver et klagegebyr. Du kan læse mere om gebyr, klageregler og -vejledning på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail: byggesag@naestved.dk

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Byggemyndighed
Telefon: 5588 6110
E-mail:
Sidst opdateret den 19. april 2017