Landzonetilladelse på Stengårdsvej 9

11. marts 2017

Næstved Kommune har i uge 11/2017 givet landzonetilladelse på Stengårdsvej 9

Landzonetilladelse til etablering af 60 x 20 m. ridebane på matrikel nr. 9a, Hyllinge By, Hyllinge, beliggende Stengårdsvej 9, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Myndigheder, foreninger og private, der har en væsentlig interesse i afgørelserne, kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

Klagen indgives via Klageportalen, som du kan finde på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være indgivet senest den 11.04.2017.

Planklagenævnet opkræver et klagegebyr. Du kan læse mere om gebyr, klageregler og -vejledning på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail: byggesag@naestved.dk

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Byggemyndighed
Telefon: 5588 6110
E-mail:
Sidst opdateret den 14. marts 2017