Trampesti - Annoncering af ekspropriation

12. oktober 2017

Ekspropriation
Næstved Kommune har truffet principiel beslutning om igangsættelse af ekspropriationsprocedure til etablering af trampesti mellem Næsby og Vester Broby.

Ekspropriation foretages efter reglerne i kap. 10 i Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje.

Åstedsforretning afholdes
mandag den 13. november 2017 for følgende ejendomme:

Kl. 10.00 Matr.nr. 11l Næsby By, Næsby

Kl. 10.45 Matr.nr. 13c Næsby By, Næsby

Kl. 11.30 Matr.nr. 1f Næsby By, Næsby


Arealfortegnelse og tilhørende ekspropriationsplaner ligger til offentligt gennemsyn hos Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved fra den 13. oktober 2017.

Alle ejere modtager skriftlig indkaldelse til åstedsforretningen. Øvrige parter, som har interesse heri, indkaldes ved denne annoncering.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Næstved Kommune: Michael Krogh tlf. 5588 6162, . I uge 42 skal eventuelle spørgsmål rettes til: Center for Plan og Miljø, .

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 12. oktober 2017