Landzonetilladelse på Korskildevej 8 - Tulvej 11 - Hindholmvej 61 - Skovvej 10 - Nashøjvej 5 - 6 udstykninger til pumpestationer

12. oktober 2017

Næstved Kommune har i uge 41/2017 givet følgende landzonetilladelser:

Korskildevej 8 får lovliggørende landzonetilladelse til erhvervsmæssig brug af ridehal, hestepension og etablering af ridebane
Læs afgørelsen

Tulvej 11 får landzonetilladelse til udvidelse af sø fra 135 m2 til 700 m2
Læs afgørelsen

Landzonetilladelse gives til 6 udstykninger til pumpestationer for offentlig forsyning på adskillige matrikler
Læs afgørelsen

Hindholmvej 61 får landzonetilladelse til status ændring af præstegård til sognegård
Læs afgørelsen

Skovvej 10 får landzonetilladelse til etablering af ridebane.
Læs afgørelsen

Nashøjvej 5 får landzonetilladelse til svinehytter.
Læs afgørelsen


Myndigheder, foreninger og private, der har en væsentlig interesse i afgørelserne, kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

Klagen indgives via Klageportalen, som du kan finde på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være indgivet senest den 9. november 2017.

Planklagenævnet opkræver et klagegebyr. Du kan læse mere om gebyr, klageregler og -vejledning på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 12. oktober 2017