Beskrivelse af Birkevang

Velkommen til Birkevang
Her kan du finde oplysninger om distriktet og ældrecentret Birkevang.

 

Ældrecentret Birkevang set udefra

Kontakt

Adresse og telefon
Dagcentret Birkevang
Birkevænget 55
4160 Herlufmagle
Telefon 5588 1800
Døgnplejen 5588 1706.

Herudover kan der ringes på kommunens hovednr. tlf. nr. 5588 5588 for yderligere hjælp og vejledning.

De vil kunne finde svar på mange spørgsmål i denne pjece, men har De yderligere spørgsmål, kan De altid henvende Dem til personalet eller til Birkevangs administration på tlf. 5588 1701, som står til rådighed med råd og vejledning.

Det er vores håb, at De kommer til at befinde Dem godt i den nye bolig. Vi vil gøre vores bedste for at skabe trivsel og tryghed i de nye omgivelser.

Administrationen

Administrationen har til huse på Birkevang, Birkevænget 55, 4160 Herlufmagle og har åben for telefonisk og personlig henvendelse. Administrationens telefonnummer er 5588 1701, og åbningstiden er:

Mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.00.
Fredag kl. 8.00 – 12.00.

Pensionskontoret

Pensionskontoret har til huse i Næstved, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved tlf. 55 88 55 88. Kontoret tager sig af alt vedr.: udbetaling af pension, personlige tillæg ( Helbredstillæg, varmetillæg). De kan altid bede plejepersonalet om at være behjælpelig med henvendelsen til pensionskontoret.

Kontakt til pårørende

I tilfælde af, at pårørende rejser på ferie eller på anden måde er væk i flere dage, vil vi gerne bede om et telefon nummer, hvor vi kan kontakte dem.

Personale

Der er tilknyttet personale på Birkevang døgnet rundt, men da personalet oftest befinder sig hos borgerne, kan det være svært at finde dem på fællesarealerne. Ved behov kan De få fat på personale via nødkald eller på telefonnummer 55 88 17 06 eller 29 206 910.

Ris og ros

Personalet er åben for både ros og ris. Gode ideer modtages gerne.

 

Praktisk om at bo på ældrecentret Birkevang

Adresseændring

Når De flytter ind på Birkevang skal De sørge for at meddele Folkeregistret, at De er flyttet.

Aviser

Alle er velkomne til selv at holde avis.

Bank

Deres pension indsættes på Deres bankkonto. For at undgå misforståelser, Dem og personalet imellem, opfordrer vi til, at de opretter betalingsservice på alle faste betalinger eller laver aftale med Deres pårørende. Opbevaring af kontanter sker på eget ansvar. Hvis personalet er behjælpelig med Deres vaskekort og daglige regninger, vil der blive stillet pengekasse til rådighed.

Beklædning

Indkøb af tøj, sko m.v. bedes deres pårørende venligst være behjælpelige med. Har De ingen pårørende, kan De visiteres til hjælpen.

Besøgende

Gæstemenu: Ønsker De, at besøgende skal spise med, kan De bestille gæstemenu i køkkenet senest dagen før kl. 12.00 på tlf. 55 88 17 17. Betaling kan ske til køkkenpersonalet. OBS; Deres besøgende bedes selv sørger for evt. oprydning og opvask efter sig.

Overnatning: Overnattende gæster skal selv sørge for sengetøj, opvask, oprydning mm.

Besøgsven

Har De ønske om en besøgsven, kan De henvende Dem til personalet, der så vil være behjælpelig med at etablere en kontakt for Dem.

Borgerbog

De får udleveret en borgerbog, hvis De modtager personlig/praktisk bistand/træning eller sygepleje. Borgerbogen er vores og Deres redskab til udveksling af oplysninger.
I borgerbogen vil De bl.a. finde dokumentationsskemaer, funktionsvurdering, observationsskemaer, træningsark, arbejdspladsvurdering, rengøringsfolder mm. Vi anbefaler, at De opbevarer sundhedsbogen utilgængeligt for uvedkommende.

Bruger og pårørende råd

På både Birkevang og Søvang er der etableret Bruger- pårørende råd. Rådene er sammensat af beboere, pårørende, Ældrerådet (deltager som observander) og personale. Det er rådets opgave at varetage beboernes interesser i forhold til reduktioner, udvidelser, omstruktureringer og lign. Hvis De ønsker at få et emne behandlet i Bruger- pårørende rådet kan De altid henvende Dem til Administrationen, tlf.: 55 88 17 01, der så vil være behjælpelig.

Bustransport og tog

Offentlige busser kører dagligt fra Herlufmagle til Glumsø, Haslev. Ringsted, Næstved. Tog kører dagligt fra Glumsø til København og Næstved.

Bustransport til dagcenter og træning: Er De visiteret til dagcenter og træning og har De ikke mulighed for at transportere Dem selv, kan de henvende dem til personalet, der så vil sørge for transport med Næstved taxi. Prisen for transport er kr. 20,00 pr. vej.

Dørlåsning

Birkevangs yderdøre låses om aftenen efter kl. 22.00. Kommer De senere hjem bedes De bruge dørtelefonen ved hovedindgangen, eller ringe på til 5588 1706.

Nøgleboks

Der findes nøgleboks ved Deres hoveddør, som personalet har kode til og anvender i det tilfælde, hvor de ikke selv er i stand til at låse op.

Post

Post leveres direkte til Dem af postvæsnet. Tal med personalet, hvis De selv skal sende post ud af huset.

Frisør

Frisørsalonen på Birkevang har åbent fra tirsdag til fredag. Kan bestilles ved direkte henvendelse, gennem personalet eller på tlf.: 2629 3415, Mai-britt Sieben Hansen.

Forsikring

De kan fortsætte i Deres sædvanlige forsikringsselskab da indbo/ansvarsforsikring tegnes og betales af Dem selv. Da en normal forsikringen ikke dækker simpelt tyveri, opfordrer vi til, at De begrænser Deres kontante midler i lejligheden.

Gudstjeneste

På Birkevang er der gudstjeneste i dagligstuen 1. torsdag i måneden kl. 10.00. Efterfølgende er der kirkekaffe.

Højtider

På Birkevang fejres Jule - og nytårsaften på traditionel vis. Der er fuld brugerbetaling på disse arrangementer. Tilmeldingsfrister vil fremgå af invitationerne til arrangementerne.

Husavis

Birkevang og Søvang udgiver en fælles ”husavis”, ved navn ”Fællesbladet”. Fællesbladet laves af repræsentanter fra Birkevang og Søvang i samarbejde med dagcenterpersonalet.
I Fællesbladet kan De læse små beretninger fra dagligdagen, forestående aktiviteter, fødselsdage mm. De er selv meget velkommen til at komme med indlæg. Evt. indlæg kan afleveres til dagcenterpersonalet inden den 20. i måneden.

Håndhygiejne

Af hensyn til plejepersonalets håndhygiejne er der krav om, at De stiller flydende håndsæbe til rådighed i Deres hjem. Sæben skal være miljø- og allergivenlig. Personalet vil være behjælpeligt med, hvilke sæber det kan drejer sig om. Af hygiejniske årsager skal der desuden være papirhåndklæder, som personalet kan tørre hænder i. Det er personalet, der sørger for, at der forefindes papirhåndklæder i Deres hjem. Ældreområdet dækker udgiften hertil.

Radio og TV

Der er fælles fjernsyn, video og radio i den fælles dagligstue. På Birkevang er medlemskab af antenneforening inkluderet i huslejen. De skal derudover betales licens, hvis De selv har radio / TV. Medlemskab af antenneforening kan i specielle tilfælde frameldes. Tal med pensionskontoret.

Rygning

Det er tilladt at ryge i egen bolig. Ikke andre steder.

Renovation

Der står skraldespande uden for hver af de lejligheder, der er uden for selve centret. Til de lejligheder, der er inde på selve centret står der små containere ved yderdørene. Renovationsafgiften er indregnet i huslejen.

Røgalarmer

Der er opsat brandalarmanlæg i alle boliger samt center som vil alarmere brandvæsnet.

Tøjvask

Der er fælles vaskeri på Birkevang. Personalet vil være behjælpeligt med køb af vaskekort.

Værdigenstande

Opbevaring af penge, pas og værdigenstande, smykker og lignende er på eget ansvar.

Åben ild

Af hensyn til brandfaren beder vi alle udvise største forsigtighed ved brug af åben ild. HUSK: Levende lys må aldrig forlades og lysene skal anbringes ansvarligt.

Cafeteria / Madordning

Cafeteriaet på Birkevang har åbent alle dage fra 11.30 – 14.00, hvor De kan handle direkte. Via cafeteriaet leverer centralkøkkenet derudover mad til de borgere, der er visiteret til madordning på centrene.

Madordning: Kan de ikke selv lave mad kan De, efter en individuel vurdering, blive visiteret til ”Fuld forplejning”, der dækker alle måltider i løbet af dagen, eller de måltider De har behov for.

Måltiderne serveres på følgende tidspunkter: Morgenmad: kl. 7.15 og 10.00.
Morgenmaden kan bestå af følgende (eller bestilles):

 • Rug- og franskbrød med smør, marmelade, honning, eller skæreost. På søn- og helligdage serveres morgenbrød.
 • Havregrød, øllebrød, havregryn, cornflakes, ymerdrys
 • Sødmælk, letmælk, kærnemælk, ymer, yoghurt, kaffefløde
 • Kaffe, Te, isvand, saftevand
 • Svesker, frugt, sukker, sødemiddel
 • Tilkøbsydelse: Æble-, appelsin- og sveske juice

Mellemmåltid, formiddag: kl. 9.00 og 11.00.
Mellemmåltid kan bestå af følgende: (Bliver bragt ud sammen med morgenmaden)

 • Frugt, kaffe, te, isvand, saftevand, sødmælk, letmælk, kærnemælk, ostesnitter, (protein kun til beboere med særligt behov)

Middagsmad: kl. 11.30 og 13.00.

 • Hovedret: De får uddelt en menuplan 1 gang om måneden. Her kan De se hvilken retter køkkenet kan tilbyde i den kommende måned. Anretningen bestå af en hovedret samt en biret som enten er forret eller dessert. Disse 2 anretninger koster tilsammen kr. 52,00.
 • Diæt: Der er mulighed for at få alle former for lægeordinerede diæter, fx diabetes kost
 • Specielle behov: Kosten kan tilpasses i konsistens. Det kan fx være hakket, blendet, suppe, mælkemad
 • Drikkevare: Der serveres isvand til den varme mad
 • Tilkøbsydelser: Øl, sodavand, juice, vin

Mellemmåltid, eftermiddag: kl. 13.30 og 14.30.
Mellemmåltid kan bestå af følgende:

 • Kaffe, te, kakao, sødmælk, letmælk, kærnemælk, saftevand, isvand, dagens kage, ostesnitter og frugt.

Aftensmad: kl. ca. 17.30.
Aftensmad kan bestå af følgende:

 • Rug- eller franskbrød med fire forskellige slags pålæg, hvoraf den ene kan være en lun ret, ostesnitter eller dagens suppe (efter aftale med plejepersonalet)
 • Drikkevarer: Kaffe, te, sødmælk, letmælk, kærnemælk, saftevand, isvand, proteindrik (ved særlige behov)
 • Tilkøbsydelser: Øl, sodavand, juice, vin, snaps og lign. 

Mellemmåltid, aftenkaffe: kl. 19.00 - . Her kan vælges følgende:

 • Kaffe, te, kakao, sødmælk, letmælk, kærnemælk, saftevand, isvand, småkager, oste snitte.

Betaling: Madservice trækkes over pensionen.

Afbestilling af mad: Såfremt De af en eller anden grund ønsker, at melde et eller flere måltider fra, skal det ske til køkkenet på 5588 1717 senest dagen før kl. 12.00, eller De kan give plejepersonalet besked.

Mærkedage: Ved fødselsdage, bryllupsdage og lign. kan De bede plejepersonalet om at hjælpe med at bestille lokaler (lokalet lånes gratis). De kan træffe aftale med køkkenet 5588 1717 (senest 14 dage før arrangementet forventes afholdt) om forplejning og servicering. Man kan bestille kage eller lagkage til 8 personer inkl. Personen/personerne som holder mærkedagen ganske gratis. Efter kl. 14 kan der ikke købes mad og drikkevarer.

Personlig pleje og praktisk bistand:

De vil ved behov blive visiteret til personlig pleje og praktisk bistand efter en individuel vurdering. Personlig pleje og praktisk bistand kan både ydes som en midlertidig og en varig hjælp. I tilfælde af midlertidig hjælp kan der være tale om brugerbetaling.

Fysioterapi / træning

Der er fysioterapi på Birkevang, og der er tilknyttet en fysioterapeut, som varetager træning for pensionister. Træningen foregår udefra en individuel visitering.
Der er mulighed for selvtræning efter forudgående aftale med visitator for fysioterapien på tlf. 55 88 12 24 – 25 – 26 alle hverdage mellem kl. 8.00 – 9.00.

Sygepleje

Sygeplejerskerne har telefontid i hverdagene kl. 7.30-8.00 Tlf.nr.: 5588 1707. Al sygepleje er gratis, men der skal foreligge en visitation. Ved akut opståede problemer kan De dog få fat i en sygeplejerske eller assistent ved at kontakte personalet. Der er tilknyttet 2 sygeplejersker i team Birkevang i dagtimerne. Sygeplejerskerne dækker hele Herlufmagle og Tybjerg med tilhørende landdistrikter. Om aftenen er der én sygeplejerske i hele kommunen mens det om natten er social- og sundhedsassistenter, der har vagten.

Tandpleje

Har De specielle behov for tandpleje kan De visiteres til omsorgstandpleje. Tal med personalet om dette.

Fodpleje

De kan frit vælge, hvilken fodterapeut De ønsker at benytte. På Birkevang har en fodterapeut behandlingslokale. Ønsker de at benytte vedkommende, kan De bede personalet være behjælpelig med at bestille tid. De betaler selv for fodpleje. Personer med diabetes, kan være berettiget til et tilskud. Tal med pensionskontoret i Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, tlf. 5588 5588.

Medicindosering

Ved behov kan De få hjælp til dosering af medicin, enten ved hjælp fra sygeplejerskerne eller fra et apotek i form af dosisdispensering. Tal med deres læge.

Lægeskift

De kan beholde Deres sædvanlige læge ved indflytning på Birkevang, såfremt lægen er indforstået med afstanden. Hvis ikke, kan de via kommunen få en oversigt over læger, de kan vælge.

Samtykkeerklæring

Hvis det er nødvendigt for personalet at indhente og videregive oplysninger om Deres helbredstilstand skal De underskrive en samtykkeerklæring. Personalet vil tale med Dem i de tilfælde, hvor dette er aktuelt.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt og må derfor ikke udtale sig om Dem til andre borgere eller om andre borgere til Dem.

Indkøb

Superbrugsen i Glumsø og Købmanden i Skelby bringer varer ud efter forudgående bestilling. Er De ikke i stand til at handle selv, kan De visiteres til det, hvorefter personalet vil være dem behjælpelig med at få bestilt varer hjem. Se desuden under Beklædning.

Butikken Birkevænget er en lille butik ved cafeteriaet. Butikken betjenes af frivillige og den indeholder blade, blomster, slik, friske grønsager og frugt, og mange andre spændende ting.

Butikkens åbningstider er:

Mandag kl. 10.00 – 13.00.
Tirsdag kl. 17.00 – 20.00.
Onsdag kl. 10.00 – 13.00.
Torsdag kl. 13.00 – 16.00.
Fredag kl. 09.30 – 12.00.
Lørdag kl. 14.00 – 16.30.

Kørsel

Bestilling af transport til egen læge eller speciallæge samt høreklinikken på Nykøbing F. sygehus skal bestilles via kørselskontoret på tlf. 70 10 20 30. Telefonen er åbne alle hverdage fra kl. 8.00 – 13.00. Bestillingen skal ske senest kl. 13.00 dagen før kørslen.

Bestilling af transport til og fra sygehuset i forbindelse med undersøgelse og behandling skal man kontakte kørselskontoret på Nykøbing Sygehus tlf. 56 51 66 66.

Kontoret har åbent:
Mandag – onsdag: kl. 08.00 – 14.00.
Torsdag: kl. 08.00 – 15.00.
Fredag: kl. 08.00 – 13.00.

Hjælpemidler

Hjælpemidler, herunder inkontinens hjælpemidler (bleer) kan søges efter gældende lovgivning. Spørg personalet.

Nødkald

De kan ved behov visiteres til et nødkald. Nødkaldet skal De altid bære på Dem, så De døgnet rundt i akutte situationer, kan få fat i personale. Nødkaldet har begrænset rækkevidde, og kan ikke anvendes under byture.

Høreomsorg

Har De brug for hjælp til Deres høreapparat eller mangler batterier, kan De henvende Dem i cafeteriaet om onsdagen ml. 10.30-11.30. Derudover er De altid velkommen til at henvende Dem til personalet.

 

Dagcenter

Åbningstider i dagcentrene:
Birkevang: Mandag og Onsdag kl. 8.30-15.00.
Søvang: Tirsdag og Torsdag kl. 8.30-15.00.

Dagcenteret kan tilbyde forskellige aktiviteter. Aktivitetsplan kan ses i ”Fællesbladet”, som laves af repræsentanter fra både Birkevang og Søvang. Såfremt De ønsker at benytte dagcenteret på Søvang skal De tale med personalet.

Arrangementer

Der afholdes forskellige eftermiddags- og aftenarrangementer af de frivillige organisationer og personale.
Arrangementerne vil De kunne læse om i ”Fællesbladet”, som dækker både Birkevang og Søvang (se også under Dagcenter). I cafeteriet er der en tavle, hvorpå specielle arrangementer vil blive skrevet.

Familiebesøg

Hvis De skal på familiebesøg eller anden aktivitet ud af huset beder vi Dem orientere plejepersonalet.

 

Klageadgang

Er der forhold De ikke er helt tilfreds med, eller ønsker anderledes, er De altid velkommen til, at rette henvendelse til distriktschefen.

Afgørelser vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp, madservice, optagelse på plejehjem, beregning af boligbetaling samt ansøgning om personligt tillæg og hjælpemidler kan indbringes for Det Sociale Nævn, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F.

Ønsker De at klage, skal De meddele det til Næstved Kommune, Center for Ældre, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genvurderet og hvis denne fastholdes, vil klagen sammen med sagens akter blive sendt til Det Sociale Nævn.

 

Tilsyn

Kommunalbestyrelsen har efter servicelovens § 151 pligt til at føre tilsyn med løsningen af de opgaver, som myndigheden har truffet afgørelse om i henhold til §§ 83 og 86 i lov om social service.

Som led i tilsynsforpligtelsen skal der foretages mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg årligt i plejehjem mv. jf. § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger mv. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre tilsvarende boligenheder i kommunen. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes der en tilsynsrapport til brug for opfølgningen på tilsynsbesøget. Rapporterne offentliggøres og sendes til høring i Ældrerådet og Bruger- og Pårørenderåd.

I Næstved Kommune udføres tilsynene af myndighedschefen og en administrativ medarbejder. Ældrerådet og Handicaprådet har mulighed for at deltage i både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Udover disse besøg foretager embedslægen hvert år et uanmeldt besøg.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Skal du visiteres til personlig pleje og praktisk hjælp?

Find kontaktoplysninger og information om visitation til personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere om visitation til personlig pleje

Læs mere om visitation til praktisk hjælp

Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter

Her kan du se alle kontrolrapporter som gælder for Birkevang - klik på ikonet.

Link til Fødevarestyrelsens smiley-rapporter

Sidst opdateret den 8. april 2019