Plejeboligerne Helgesvej

Her kan du finde praktiske oplysninger om distriktet og plejeboligerne på Helgesvej.

Beskrivelse af Helgesvej

Kort fortalt om plejeboligerne Helgesvej 1-3

Plejeboligerne er centralt placeret i Næstved by, kun få minutters gang fra centrum og banegården. De ligger lige overfor Munkebocentret. Plejeboligerne blev bygget og taget i brug sommeren 1999.

Plejeboligerne består af 2 huse i 2 etager med 12 plejeboliger i hver. Husene er bygget sammen med en glasarkade indbyrdes og med Lille Munkebo, som er et plejehjem beliggende ved siden af.

Der er fællesrum i begge huse, dagligstue på 1. sal og spisestue med køkken i stueetagen.

 

Boligen

 De og Deres pårørende er velkommen til at besøge Helgesvej og se boligen og de fælles faciliteter.

Boligerne er malet i lyse farver og der er parket på gulvene. Der er telefon- og antennestik i alle boligerne. Gardiner skal De selv sørge for. Persienner eller rullegardin med indbygget solafskærmning er vigtigt til sydvendte vinduer.

De kan for egen regning pålægge gulvtæppe. Af praktiske årsager bedes dette gjort inden indflytningen. Der kan være situationer, hvor det - af hensyn til personalets arbejdsmiljø - ikke er hensigtsmæssigt. De bedes derfor rette henvendelse til personalet, inden De beslutter dem for at lægge gulvtæppe på. Undgå løse tæpper i boligen af hensyn til faldrisiko.

Når boligen indrettes bedes De tænke på plads til evt. hjælpemidler, samt at personalet har mulighed for at udøve personlig pleje og rengøring i Deres bolig. Til boligen hører plejeseng og badebænk som standardudstyr.

Endvidere henstilles der til, at der er en loftlampe og andet lys så De og personalet har et godt arbejdslys.

Vedligeholdelse af boligen
De står selv for den løbende vedligeholdelse af boligen. Udvendig pudsning af vinduer afholdes af kommunen. Se endvidere lejekontrakten.

Indflytning

Inden indflytning retter teamlederen henvendelse til Dem eller Deres pårørende. Der aftales indflytningssamtale, der med fordel kan foregå i Deres nuværende bolig.

 

Praktiske oplysninger

Mad og drikke

Mad og drikke skal De selv sørge for ( morgenmad, aftensmad og mellemmåltider). Personalet hjælper Dem, hvis De ikke kan klare det selv.

Middagsmaden kan De vælge at tilberede selv eller De kan tilmeldes madservice fra Næstved Madsrevice, hvorfra der leveres kølemad 2 gange om ugen. Aftensmad kan leveres dagligt, hvis De ønsker det.

Der er ligeledes mulighed for at købe og spise middagsmaden i Cafeen på Munkebocentret overfor.

Indkøb af dagligvarer

Selv om De ønsker at benytte madservice til middagsmad og aftensmad er der stadig brug ofr at handle ind til morgenmad og andre dagligvarer. Hvis De eller Deres pårørende ikke har mulighed for at foretage disse indkøb, kan visitator bevilge indkøb én gang om ugen bragt ud fra en af byens handlende, der bringer varer ud. 

Fest

Ønsker De at holde en fest for Deres familie på Munkebocenteret, er det muligt at låne et lokale til formålet. Reservering foregår hos personalet.

De og Deres pårørende skal selv sørge for alt. Service kan lånes.

Lokalet skal efterlades i samme stand, som da De kom.

Post

Der er er postkasser i gangen mellem nr. 1-3 Nøglen til boligen passer til postkassen.

Nøgler

Når De flytter ind modtager De 4 nøgler til egen dør og 2 nøgler til yderdøren. Hvis De ikke selv kan åbne døren eller i øvrigt ønsker det, beder vi Dem aflevere en nøgle til personalet, så vi kan låse os ind. Nøglen bliver lagt i slæden, som sidder ved siden af hoveddøren. Slæden kan vi åbne med en nødkaldsnøgle.

Telefon

De skal medbringe Deres egen telefon, hvis De ønsker et telefonabonnement, og samtidig bestille flytning af telefonen.

Har De fået bevilget nødkald, skal De have et telefonabonnement

Forsikring

Deres indbo er ikke forsikret af Næstved Kommune, derfor anbefaler vi, at De tegner en indboforsikring.

Aktiviteter

Aktivitetsafdelingen

De er meget velkomne til at komme i aktivitetsafdelingen på Munkebocentret, Farimagsvej 52, der ligger lige overfor plejeboligerne.
Munkebocentrets aktivitetsafdeling rummer mange tilbud og muligheder, hvilket De kan læse om i nedenstående.

Caféen

Caféen er centrets samlingssted, hvor mange borgere nyder at spise eller blot hygge sig med en kop kaffe.

Der er mulighed for at købe varm mad, dagens lune ret, smørrebrød, kage og diverse drikkevarer.

I caféen foregår mange forskellige aktiviteter og arrangementer, som f.eks. gudstjeneste, bankospil, fester, filmforevisning, foredrag og syng-med eftermiddage.

Caféen er åben hver dag og De og Deres pårørende er hjertelig velkomne.

Kiosk

I caféen på Munkebocentret er kiosk. Kiosken har åbent på hverdage fra kl. 10.00 til 13.00.

Kiosken sælger toiletartikler, slik, chokolade, cigaretter, øl, sodavand, ugeblade samt det lokale pensionistblad ØST-NYT. I ØST-NYT kan De holde Dem orienteret om månedens arrangementer og aktiviteter samt andre nyheder, der specielt er relevante for pensionister og plejehjemsbeboere i Lokalområde Øst. 

Aktivitetsudvalg

Udvalget består af op til 9 medlemmer, valgt for en periode på 2 år. Der er et udvalg for hvert Lokalområde.
Kravene for at stille op er, at man er fyldt 60 år eller er pensionist, samt at man har fast bopæl i kommunen.

Aktivitetsudvalget samarbejder med:

  • Pensionist-og ældrerådet, som bl.a. rådgiver byrådet i spørgsmål vedr. pensionister
  • Lokalområdets ledelse
  • Aktivitetsudvalget iværksætter arrangementer af forskellig art.

De forskellige arrangementer fremgår af opslag på Centret samt i "Aktivitetssprøjten"

Træning

Munkebo rummer en meget moderne og veludstyret ergo- og fysioterapi. Afhængig af Deres eventuelle behov kan tilrettelægges et vedligeholdelses/genoptræningsforløb ved centrets ergo- og/eller fysioterapeuter. Træningen kan foregå individuelt, i grupper og/eller som selvtræning efter instruktion.

Økonomi

Ved indflytning i en plejebolig skal der betales indskud og der vil blive skrevet en lejekontrakt. Lejemålet foregår efter reglerne i lejeloven.
Husleje foreslås betalt over betalingsservice (PBS). Varme og vand betales a’conto. El og antennebidrag afregnes direkte. Der kan søges om boligydelse og lån til boligtilskud.

Opbevaring af værdigenstande

Værdigenstande opbevares som De altid har gjort, inden De flyttede i plejebolig.

I hver bolig er opsat værdiboks, som De og Deres pårørende kan anvende. Det må dog frarådes at opbevare større kontante beløb samt værdifulde smykker o.lign. i Deres bolig ligesom det frarådes at have kontanter og værdifulde smykker liggende frit i boligen.

Ekstra opbevaring

I kælderen under Farimagsvej 65 har hver bolig et dobbelt klædeskab til ekstra opbevaring. Der er nøgle til skabet.

Licens/Stofa

Har De TV eller radio, skal De betale licens. Der er mulighed for tilslutning til Stofa fællesantenne mod et ekstra beløb. Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Kontakt

Plejeboligernes adresse er Helgesvej 1-3, 4700 Næstved 
Telefon: 5588 1900. 

Telefonnummeret er et hovednummer som i dagtimerne besvares af administrationen på Munkebocentret og i aften- og nattetimerne af Beredskabsstationen.

Skal du visiteres til personlig pleje og praktisk hjælp?

Find kontaktoplysninger og information om visitation til personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere om visitation til personlig pleje

Læs mere om visitation til praktisk hjælp

Sidst opdateret den 8. april 2019