Beskrivelse af Munkebocentret


Her kan du finde praktiske oplysninger om distriktet og Munkebocentret.

Beskrivelse af Munkebocentret

Velkommen til Munkebocenteret og distrikt Øst.

Distrikt Øst er et af distrikterne i Næstveds integrerede ordning.

Det er vores håb, at De må befinde Dem godt. Vi vil gøre vores bedste for at skabe trivsel og tryghed i de nye omgivelser.

Nogle svar vil De få her på siden og andre må De finde svar på hos personalet, der står til rådighed med råd og vejledning.

Kontakt

Boliger på Munkebo ligger på Farimagsvej 54, 4700 Næstved 
Telefon: 5588 1900.

Telefonnummeret er et hovednummer som i dagtimerne besvares af Munkebocentrets administration og i aften- og nattetimerne af Beredskabsstationen.

Kort fortalt om Munkebocenteret

Munkebocenteret er centralt placeret, kun få minutters gang fra centrum og banegård.

Munkebocenteret ejes af Næstved Kommune, det oprindelige Munkebo er opført i flere etaper, det blev bygget i 1916, allerede i 1929-30 blev der bygget til og igen i 1954-56. Aktivitetscenteret blev bygget til i 1986.

Der er 36 plejeboliger fordelt på 3 etager: stuen, 1. sal og 2. sal. 
Der er elevator i bygningen.
På hver etage forefindes fælles opholdsstue med TV og køkken.
Der er vaskemaskine og tørretumbler på hver etage.

Boligen

De og Deres pårørende er velkommen til at besøge Munkebocenteret og se boligen og de andre faciliteter.

Da det er et gammelt hus der er bygget om, er de 36 boliger af varierende størrelse, men de har alle eget bad og toilet samt et lille thekøkken. Der er telefon- og antennestik i alle boliger.

Væggene er malet i lyse farver og der er lakerede parketgulve. Gardiner skal De selv sørge for.

Plejeseng forefindes på stuen. Hvis De ikke har behov for en plejeseng, har De mulighed for at medbringe egen seng.

De skal selv medbringe vaskbar dyne og hovedpude samt linned.

De kan for egen regning lægge gulvtæppe på, af praktiske årsager bedes det gjort inden indflytningen. Der kan være situationer, hvor det, af hensyn til personalets arbejdsmiljø, ikke er hensigtsmæssigt. De bedes derfor rette henvendelse til personalet, inden De beslutter Dem for at lægge gulvtæppe på.

Undgå at lægge løse tæpper i boligen af hensyn til faldrisiko.

Når boligen indrettes bedes De tænke på plads til evt. hjælpemidler, samt at personalet har mulighed for at udøve personlig pleje og rengøring på Deres stue.

Det er en god ide at få installeret en effektiv loftbelysning således, at personalet ved behov kan yde Dem den nødvendige hjælp.

Vedligeholdelse af boligen

De står selv for den løbende vedligeholdelse af boligen. Udvendig pudsning af vinduer afholdes af kommunen. Se endvidere lejekontrakten.

 

Indflytning

 
Inden indflytning retter teamlederen henvendelse til Dem eller Deres pårørende. Der aftales indflytningssamtale, der med fordel kan foregå i Deres nuværende bolig. 

Ved indflytningen bliver De modtaget af kontaktpersonen eller stedfortræder for denne og der vil være mulighed for at afklare de spørgsmål, der vil være den første dag.

Afhængig af borgerens behov og interesser iværksættes træning og deltagelse i diverse aktiviteter, arrangementer, gudstjenester og socialt samvær. Endvidere foretages vurdering af behov for hjælpemidler.

Fest

Ønsker De at holde en fest for Deres familie på Munkebocenteret, er det muligt at låne et lokale til formålet. Reservering foregår hos personalet.
De og Deres pårørende skal selv sørge for alt. Service kan lånes. Lokalet skal efterlades i samme stand, som da De kom.

Aktivitetsudvalg

Udvalget består af op til 9 medlemmer, valgt for en periode på 2 år. Der er et udvalg for hvert lokalområde. Kravene for at kunne opstille er at man enten er fyldt 60 år eller er pensionist samt at man har fast bopæl i kommunen.

Aktivitetsudvalget samarbejder med:
Pensionist- og Ældrerådet, der bl.a. rådgiver byrådet i spørgsmål vedr. pensionister
Lokalområdets ledelse
Aktivitetsudvalget iværksætter arrangementer af forskellig art.

De forskellige arrangementer fremgår af opslag i Centret samt på de Blå Sider i UgeBladet.

Træning

Munkebocentret rummer en meget moderne og veludstyret ergo- og fysioterapi.

Afhængig af Deres eventuelle behov kan tilrettelægges et optræningsforløb ved centrets ergo- og/eller fysioterapeuter. Træningen kan foregå individuelt, i grupper og/eller som selvtræning efter instruktion.

Øvrige praktiske oplysninger

Vaskeri

Der er vaskemaskine og tørretumbler på hver etage. Deres hverdagstøj skal som hovedregel kunne maskinvaskes. Mærkning af tøjet inden indflytningen aftales med personalet, der er mulighed for lån af maskine til formålet.

De kan få hjælp til tøjvask men ikke til at stryge og rulle tøj. De bedes medbringe en lukket vasketøjskurv.

Nøgler

Når indskuddet er betalt modtager De 3 nøgler til boligen.

Telefon

De skal medbringe Deres egen telefon hvis De fortsat ønsker et telefonabonnement, og samtidig bestille flytning af telefonen.

Har De fået bevilget nødkald, skal De have et telefonabonnement.

Forsikring

 Tegning af en indboforsikring skal De selv sørge for.

Overnattende gæster

Vi har ikke noget gæsteværelse, men gæster er velkomne til at overnatte i Deres bolig, blot vil personalet gerne informeres herom.

 

Økonomi

Ved indflytning i en plejebolig skal der betales indskud og der vil blive skrevet en lejekontrakt. Lejemålet foregår efter reglerne i lejeloven. 

Husleje

Udregnes ud fra boligens areal, udgift til Stofa er inkluderet. Derudover betales for forbrug af el og varme.

Der kan søges om boligstøtte. Skema til formålet udsendes sammen med lejekontrakten.

De skal fortsat efter indflytning betale licens, hvis De har radio/fjernsyn i Deres bolig. Har De hjemmeboende ægtefælle med tv, betales kun en licens.

Valgfri ydelser

Der er mulighed for at vælge indenfor:
- Forplejning
- Vask af personligt tøj m.m.
- Rengøringsartikler
Personalet vil være Dem behjælpelig med dette.

Betaling

Betaling for boligen og de valgfri ydelser sker nemmest gennem Deres bank via PBS (betalingsservice).

Opbevaring af værdigenstande

I hver bolig er opsat værdiboks, som De og Deres pårørende kan anvende. Det må dog frarådes at opbevare større kontante beløb samt værdifulde smykker o.lign. i Deres bolig ligesom det frarådes at have kontanter og værdifulde smykker liggende frit i boligen.

 

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Skal du visiteres til personlig pleje og praktisk hjælp?

Find kontaktoplysninger og information om visitation til personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere om visitation til personlig pleje

Læs mere om visitation til praktisk hjælp

Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter

Her kan du se alle kontrolrapporter som gælder for Munkebocentret - klik på ikonet.

Sidst opdateret den 8. april 2019