Ældrerådsvalg 2017

Der holdes valg til Næstved Kommunes Ældreråd i 2017. I samarbejde med Ældrerådet beslutter Næstved Byråd, hvordan valget skal afvikles. Byrådet har besluttet, at der holdes fremmødevalg til Ældrerådet den 21. november 2017, hvor der også er kommunal- og regionsrådsvalg.

Hvem kan stemme?

Du kan stemme til Ældrerådsvalget, hvis du på valgdagen fylder eller er fyldt 60 år.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Inden valget vil Ældrerådet holde en række orienteringsmøder om Ældrerådets arbejde og mulighederne for at stille op som kandidat til valget. Du kan kontakte Ældrerådet for nærmere information.

Kontaktoplysninger til Ældrerådet

Oplysninger om valgkort, afstemningssteder, brevstemmeafgivning mv. finder du på valgsiden vedr. kommunalvalget.

Kandidater til Ældrerådsvalget

Disse kandidater kan du stemme på til Ældrerådsvalget 

 

Præsentation af kandidater opstillet til Ældrerådsvalget 2017 

 

Har du lyst til at stille op

Ældrerådet er politisk uafhængigt, derfor er det ikke nødvendigt at være medlem af et politisk parti for at stille op. Men du skal være bosiddende i Næstved Kommune og være fyldt 60 år, senest på valgdagen.

 

Blanket til anmeldelse af kandidat sendes til Center for Politik og Udvikling, Teatergade 8, 4700 Næstved i tidsrummet tirsdag den 19. september til tirsdag den 3. oktober kl. 12.00. 

Blanket til anmeldelse af kandidat til Ældrerådet 

Ældrerådet søger hjælpere

I forbindelse med valget til Næstved Kommunes Ældreråd, søger Ældrerådet tilforordnede (hjælpere) til afstemningsstederne den 21. november kl. 8.00-20.00.

 

Meld dig senest søndag den 10. september til:

Sekretær Uffe Hansen, eller

Næstformand Bjørn Bjerking,

 

Yderligere information hos Ældrerådet:

Sekretær Uffe Hansen, 4276 0225 eller

Næstformand Bjørn Bjerking, 4294 4622.

 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019