Tilsyn på Ældreområdet

Næstved Kommune og Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med kommunens ældrecentre og plejeboliger, for at sikre, at kommunen lever op til de krav, som gælder for ældreområdet.

I Næstved Kommune fører vi tre tilsyn årligt på ældreområdet: Kommunale anmeldte tilsyn også kaldet dialogmøder, kommunale uanmeldte tilsyn og embedslægens tilsyn.

Kommunale anmeldte tilsyn eller dialog møder

Næstved Kommune er forpligtet til en gang årligt at afholde dialogmøder for borgere, pårørende, politikker, ledere, centerchef, myndighedschef samt Ældrerådet. Næstved Kommune står for at invitere, arrangere og sørge for borgerkørsel til møderne. Møderne afholdes på skiftende plejecentre rundt omkring i Næstved Kommune.

Læs rapporter fra det seneste dialog møde

 

Kommunale uanmeldte tilsyn

Byrådet har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem, og til at lave mindst ét uanmeldt syn årligt. Byrådet har i Næstved Kommune valgt at ansætte en ekstern virksomhed til at føre tilsyn.

Læs tilsynsrapporterne for Næstved Kommunes ældrecentre

 

Embedslægens tilsyn

Sundhedsstyrelsen foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Distriktschefen og teamleder skal medvirke ved tilsynet, og har pligt til at følge embedslægens anvisninger.

I perioden fra 2002-2009 blev der gennemført mindst ét årligt tilsynsbesøg. Fra 2010 gennemfører embedslægen ikke besøg på plejehjem/plejeboliger, hvor der ved tilsynet året før ikke blev fundet fejl og mangler, som kunne give problemer for beboernes sikkerhed. De steder får besøg igen det følgende år.

Læs tilsynsrapporterne for embedslægens tilsyn 

Du kan læse mere om, hvordan embedslægens tilsyn foregår på sundhedsstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 21. juni 2019