Tilsyn på Ældreområdet

Næstved Kommune og Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med kommunens ældrecentre og plejeboliger, for at sikre, at kommunen lever op til de krav, som gælder for ældreområdet.

I Næstved Kommune fører vi tre tilsyn årligt på ældreområdet: Kommunale anmeldte tilsyn også kaldet dialogmøder, kommunale uanmeldte tilsyn og embedslægens tilsyn.

Kommunale anmeldte tilsyn eller dialog møder

Næstved Kommune er forpligtet til en gang årligt at afholde dialogmøder for borgere, pårørende, politikker, ledere, centerchef, myndighedschef samt Ældrerådet. Næstved Kommune står for at invitere, arrangere og sørge for borgerkørsel til møderne. Møderne afholdes på skiftende plejecentre rundt omkring i Næstved Kommune.

Læs rapporter fra det seneste dialog møde

Kommunale uanmeldte tilsyn

Byrådet har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem, og til at lave mindst ét uanmeldt syn årligt. Byrådet har i Næstved Kommune valgt at ansætte en ekstern virksomhed til at føre tilsyn.

Læs tilsynsrapporterne for Næstved Kommunes ældrecentre

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for patientsikkerhed foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Distriktschefen og teamleder skal medvirke ved tilsynet, og har pligt til at følge Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger.

Læs tilsynsrapporterne fra Styrelsen for Patientsikkerheds på hjemmesygepleje, hjemmepleje og plejehjem i Næstved Kommune. 

Du kan læse mere om, hvordan Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn foregår på deres hjemmeside

Næstved Kommune
Kontakt Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200