Styrelsen for Patientsikkerhed 2019

Efter hvert tilsyn, udarbejdes en tilsynsrapport til brug for opfølgningen på tilsynsbesøget.

Fugleparken - anmeldt tilsyn

Marskgården - anmeldt tilsyn

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 11. juni 2019