Har du brug for hjælp

Har du brug for hjælp og støtte til at klare dig i hverdagen? Har du behov for træning, sygepleje eller en bolig, der er handicapvenlig? I så fald kan du kontakte visitationen i Center for Sundhed og Ældre.

Har du brug for hjælp?

Her finder du en oversigt over, hvordan du søger om hjælp, hvad du kan søge hjælp til og hvilke leverandører, du kan vælge imellem. På siden Servicedeklaration og indsatskatalog kan du læse mere om Næstved Kommunes ældrepolitik, målsætninger og hvilke indsatser det er muligt at få bevilget samt indhold og frekvens.

Hvad kan du søge hjælp til
Hvordan søger du om hjælp
Frit valg af leverandør
Servicedeklaration og indsatskatalog

Vurdering af dit behov for hjælp

Visitator vurderer ud fra en individuel helhedsvurdering, hvilken type rehabiliterende indsats, du kan bevilges. Hvis du ikke er inden for målgruppen til en rehabiliterende indsats vil du ud fra helhedsvurderingen få bevilget hjælp til de indsatser, som vi vurderer, du har behov for inden for det serviceniveau, politikerne har besluttet.

I vurderingen indgår dit fysiske og psykiske helbred, din boligsituation, dine sociale behov og andre faktorer, der har betydning for dit liv og din trivsel. Al hjælp er baseret på, at du benytter de evner og færdigheder, du har, og medvirker i løsningen af opgaverne i den udstrækning, det er muligt.

Læs mere om vurdering af dit behov for hjælp

Den bevilgede hjælp i hjemmet vil være forskellig fra person til person. Kommunen arbejder ud fra Lov om Social Service, og her fremgår det, at hjælpen skal tildeles efter en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov.

Serviceniveauet for visitationen er baseret på politiske beslutninger og fremgår af kommunens indsatskataloger. Indsatskatalogerne beskriver de enkelte ydelser, du kan blive visiteret til.

 

Har du spørgsmål om bevilling af f.eks. hjælp, sygepleje, træning eller bolig

Hvis du har spørgsmål til visitationsområdet, kan du kontakte en visitator hos Center for Sundhed og Ældre telefonisk eller via digital post.

Kontakt Center for Sundhed og Ældre på 5588 1200 i kommunens åbningstid.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Ældre- og værdighedspolitik

Link til Ældre- og værdighedspolitikken i Næstved Kommune.

Sidst opdateret den 8. april 2019