Hvad kan du søge hjælp til

I Næstved Kommune kan du søge om hjælp til områder indenfor personlig pleje, praktiske hjælp, sygepleje, træning, aktiviteter, boliger og kørsel.

Hvad kan du søge hjælp til

Hos Center for Sundhed og Ældre kan du søge hjælp til:

Vurdering af dit behov for hjælp

Når du henvender dig til Center for Sundhed og Ældre og ansøger om en hjælp, vil visitator lave en helhedsvurdering og bevilge den hjælp, som vi skønner, er
nødvendig.

Helhedsvurderingen gør, at vi kan danne os et ensartet og grundigt billede af dine funktioner fysisk, psykisk og socialt. Helhedsvurderingen bidrager til at afdække dine behov for kommunale ydelser. Dine egne ressourcer, ønsker og prioriteringer indgår i vurderingen for at sikre, at ydelsen også har en forebyggende effekt.
Læs mere om vurderingen af dit behov for hjælp

Har du spørgsmål til din visitation?

Hvis du har spørgsmål til visitation generelt, for eksempel hvad du kan blive visiteret til hvornår, skal du kontakte en visitator hos Center for Sundhed og Ældre på telefon: 5588 1200 i kommunens åbningstid.

Drejer dit spørgsmål sig i stedet om, hvordan du får den visiterede ydelse for eksempel praktisk hjælp til rengøring, skal du kontakte den leverandør, du har valgt. Se kontakt oplysninger på din leverandør.

Næstved Kommune
Kontakt Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200