Aktivitet

Har du brug for aktivitet i dagligdagen er der forskellige muligheder, som afhænger af din situation.

På Røjleparkens aktivitetscenter kan du være kreativ med for eksempel håndarbejde.

Daghjem for demente

Har du grundet din demenslidelse brug for daglig aktivitet i tidsrummet kl. 12-20, har kommunen et dagcenter for demente på Korinthvej 10, Næstved, hvor du kan blive visiteret til at komme. For at blive visiteret skal du opfylde følgende:

  • Du skal bo i eget hjem og have demens og som udgangspunkt have behov for et aktivitetstilbud i tidsrummet kl. 12-20
  • Du skal have behov for struktur, støtte og personaleopsyn, som ikke kan varetages andet sted.
  • Du bor evt. med din ægtefælle, som har behov for aflastning i dagligdagen.
  • Du er på venteliste til en plejebolig, og har brug for personalestøtte i dagligdagen, indtil der kommer en plejebolig.
  • Du kan ikke deltage i sociale aktiviteter i dit ældredistrikt. 

Se Kvaliltetsstandard for Daghjem på Korinthvej 10 

Har du spørgsmål om dagcentre for demente?

Hvis du har spørgsmål om, hvad det personalestøttede tilbud om dagcenter for demente indeholder, eller du vil vide mere om mulighederne for at blive visiteret til tilbuddet, skal du kontakte Center for Sundhed og Ældre på telefon: 5588 1200 i kommunens åbningstid.

 

Åbne sociale aktiviteter

Åbne sociale aktiviteter er et tilbud, hvor du frit kan deltage. Der er kun begrænset eller ingen personalestøtte på disse tilbud. Du skal henvende dig på et af kommunens ældrecentre, hvis du ønsker at deltage i disse aktiviteter.

Du kan læse mere om, hvilke aktiviteter ældrecentre og frivillige organisationer afholder i det seneste nummer af Aktivitetssprøjten.

Læs mere om Aktivitetssprøjten

 

Sociale aktiviteter

Social aktivitet er et personalestøttet tilbud til borgere med et særligt behov på grund af en demenssygdom eller en psykisk problemstilling. Der bliver visiteret til disse tilbud via ældredistrikterne.

Du kan læse mere om, hvilke ældrecentre, der har et dagcenter for demente på siden Ældredistrikter- og centre.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Det kan du også søge hjælp til

Sidst opdateret den 8. april 2019