Personlig pleje

Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis du for eksempel grundet svækkelse eller sygdom, ikke længere kan klare den personlige pleje selv.

Den personlige pleje dækker over hjælp med personlig hygiejne, men kan også være:

Den personlige hjælp bliver betragtet som hjælp til selvhjælp til løsning af de daglige personlige gøremål, hvilket vil sige, at du selv skal deltage, med de ressourcer du har. Såfremt dit behov for hjælp kan løses ved bevilling af hjælpemidler, genoptræning, instruktion eller lignende vil vi vurderer, om dette er en mulighed. Hjælpen vurderes løbende og såfremt du er bevilget hjælp, som du ikke længere har behov for, er du forpligtet til selv at afmelde hjælpen.

Vurdering af dit behov for hjælp

Hvornår modtager du hjælpen?

Du kan modtage hjælp hele døgnet, både på hverdage og søn- og helligdage. Du kan modtage hjælp inden for det første døgn efter, du er blevet visiteret til at modtage hjemmeplejen, eller efter aftale med dig.

Dit behov for hjælp er akut

Har du akut behov for hjælp til personlig pleje, vil du modtage hjælpen med det samme. Du kan få hjælp til personlig pleje enten i en afgrænset eller længerevarende periode. Vi revurderer din hjælp efter dit behov og ved service- eller lovændringer.

Valg af leverandør

Du har mulighed for at vælge Den Kommunale Leverandør eller en privat leverandør til levering af hjælp, alternativt kan du udpege en privat hjælper.

Se mere om:
Leverandører på ældreområdet
Frit valg af egen hjælper

Muligheden for at ansætte en privat hjælper

Får du mere end 20 timers hjælp pr. uge, kan Næstved Kommune ikke levere den nødvendige hjælp, eller har du et omfattende og ganske særligt behov for pleje, overvågning og ledsagelse, har du mulighed for at vælge at få udbetalt tilskud til en hjælper, som du selv ansætter. Ordningen hedder ”Borgerstyret Personlig Assistance” (BPA). Ordningen giver dig et økonomisk tilskud til selv at ansætte en privat virksomhed, en forening eller en nærtstående, som planlægger og udfører den hjælp, du har behov for.

Læs mere om Borgerstyret Personlig Assistance

Kontakt din leverandør, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til, hvad din personlige pleje dækker, eller hvordan hjælpen bliver leveret, skal du kontakte, den leverandør du har valgt.

Se kontakt oplysninger på din leverandør her

Hvordan søger du om hjælp til personlig pleje

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få bevilget hjælp til personlig pleje, kan du kontakte en visitator i Center for Sundhed og Ældre på 5588 1200 i kommunens åbningstid.

Vil du vide mere

I vores Indsatskataloger kan du læse mere om hvilken hjælp, du kan modtage og hvordan hjælpen ydes:

Hent indsatskataloget for personlig pleje

Det kan du også søge hjælp til

Næstved Kommune
Kontakt Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200