Post til døren

Er du handicappet eller ude af stand til at bevæge dig til dagligt, kan du søge Næstved Kommune om, at få brevposten leveret til døren. Der gælder ingen særlige regler for folkepensionister.

Hvis du er ude afstand til selv at hente din post, og bor i et parcelhus eller i en etageejendom, har du ret til, at få din post leveret til døren.

Det er Næstved Kommune, der efter Postloven skal afgøre, om du er ude af stand til selv at hente din post. Vi skelner i afgørelsen mellem, om du allerede modtager hjemmehjælp af kommunen eller ikke.

Hvis du modtager hjemmehjælp

Du vil ofte kunne få post til døren, hvis du i forvejen modtager personlig eller praktisk hjælp. At være i stand til at hente sin post i postkassen eller i brevkasseanlæg er ikke en specifik kunnen, så hvis du ikke kan det, vil der være meget andet, du også skal have hjælp til.

Post til døren er ifølge loven en personlig ret. Det har ingen betydning om andre i husstanden, end den, der ansøger, selv kan hente post.

Hvis du bliver godkendt til at få post til døren, skal du have etableret et sted ved din bolig, hvor posten må afleveres.

 

Hvis du ikke modtager hjemmehjælp

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen, eller i øvrigt ikke er kendt af forvaltningen, vil vi bede dig om, at dokumentere dit behov for post til døren på en anden måde. Det kunne for eksempel være via en lægeerklæring, som du selv betaler for. Hvis du ved lægeerklæring kan dokumentere dit behov, vil vi kunne bevilge dig post til døren.

 

Sådan ansøger du om at få post til døren

Du skal udfylde ansøgningsskemaet i den orange selvbetjeningsboks øverst på siden, hvor du søger om at få post til døren.

Har du spørgsmål og modtager du hjemmehjælp

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, eller til post til døren ordningen generelt  og du modtager hjemmehjælp, skal du kontakte administrationen i  Center for Sundhed og Ældre på telefon: 5588 1203kommunens åbningstid.

Har du spørgsmål og modtager du ikke hjemmehjælp

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, eller til post til døren ordningen generelt, og ikke modtager hjemmehjælp, skal du kontakte Center for Arbejdsmarked på telefon: 5588 6600 i kommunens åbningstid.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Det kan du også søge hjælp til

Sidst opdateret den 8. april 2019