Dine træningsmuligheder som ældre

Har du brug for at træne, og kan du ikke selv tage til træningen? Så kan du få hjælp til at deltage i genoptræning af dine funktionsnedsættelser, dine færdigheder - også kaldet vedligeholdende træning, vederlagsfri fysioterapi og genoptræning efter sygehusophold.

Du kan også træne i Bakkegårdens træningslokaler.

Selvbetjening

Hvis du har behov for genoptræning af dine funktionsnedsættelser eller færdigheder

Genoptræning af dine funktionsnedsættelser kan du bevilges, hvis du kan generhverve tabte færdigheder. Det kunne for eksempel være din evne til selv at handle.
Genoptræning af færdigheder er aktiviteter og øvelser, der sikrer, at du kan gøre, som du plejer. Formålet med træningen er, at du kan fastholde eller forhindre tab af fysiske, psykiske og sociale evner. Du kan modtage træning af en fysioterapeut eller en ergoterapeut indenfor de funktioner, du gerne vil have forbedret. Det kunne for eksempel være din evne til at bevæge dig rundt i dit hjem.

Målet for træningen bliver lavet i samarbejde mellem dig, visitator, den trænende terapeut og evt. de medarbejdere, der i øvrigt hjælper dig.

Hvor foregår træningen

Træningen foregår i eget hjem, på et træningscenter stillet til rådighed af din valgte leverandør eller det sted din leverandør vælger.

Valg af leverandør

Du har mulighed for at vælge Den kommunale Leverandør eller en privat leverandør til levering af genoptræning af funktionsnedsættelser eller færdigheder. Såfremt du er bevilget genoptræning som eneste ydelse, vil du ikke have frit valg, men få tildelt Den kommunale Leverandør.
Se mere om: Leverandører på ældreområdet

Kontakt din leverandør, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til hvad din træning indeholder, eller hvordan og hvornår hjælpen bliver leveret, skal du kontakte, den leverandør du har valgt.

Hvordan søger du om hjælp til genoptræning af funktionsnedsættelser og færdigheder

Genoptræning af funktionsnedsættelser og færdigheder kan bevilges efter foregående visitation. Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få bevilget træning, kan du benytte ansøgningsskema i den orange selvbetjeningsboks øverst på siden eller kontakte en visitator i Center for Sundhed og Ældre på 5588 1200 i kommunens åbningstid.

Vil du vide mere om genoptræning af funktionsnedsættelser og færdigheder

I vores Indsatskatalog kan du læse nærmere om, hvilken træning du kan modtage og hvordan træningen foregår:

Se indsatskatalog for træning

 

Hvis du har behov for vederlagsfri fysioterapi

Ordningen med vederlagsfri (eller betalt fysioterapi) er for dig, der har et svært fysisk handicap, eller dig, der har nedsat funktionsevne, efter at have været syg eller indlagt i længere tid.

Den fysioterapeutiske indsats skal hjælpe dig med at forbedre din evne til at klare dig selv, vedligeholde den eller udsætte det tidspunkt, hvor du får behov for andres hjælp/udefrakommende hjælp.

Du kan få betalt (vederlagsfri) fysioterapi, hvis du opfylder følgende kriterier:

  • du har et svært fysisk handicap
  • du har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom
  • din tilstand er varig

Hvor foregår vederlagsfri fysioterapi

Den vederlagsfri fysioterapi foregår som udgangspunkt på en fysioterapeutisk klinik. Såfremt fysioterapeuten vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for dig, at du får behandling i eget hjem er dette også en mulighed.

Hvordan søger du om vederlagsfri fysioterapi

Fysioterapi kan efter lægehenvisning blive givet til dig, hvis du opfylder ovenstående kriterier. Ansøgningen om vedlagsfri fysioterapi skal rettes til din egen læge, som henviser til en relevant fysioterapeut.

 

Du har behov for genoptræning efter sygehusophold

Hvis du bliver udskrevet fra sygehuset, og lægerne har vurderet, at du har behov for fortsat ambulant genoptræning, vil du modtage en genoptræningsplan fra sygehuset. Genoptræningsplanen vil ligeledes blive sendt til Næstved Kommunes Sundhedscenter. På baggrund af denne plan bliver du inden for tre hverdage visiteret til genoptræning. Træning foregår primært på Næstved Sundhedscenter, hvor den endelige træningsplan også bliver udarbejdet.

Hvem skal du kontakte vedrørende genoptræning efter sygehusophold

Du vil automatisk blive indkaldt til genoptræning efter sygehusophold, da Næstved Kommune får din genoptræningsplan fra det sygehus du har haft kontakt med. Hvis du har brug for at komme i kontakt med Sundhedscentret kan de kontaktes på 5588 1400, alle hverdage mellem kl. 8.00-15.00.

Du kan frit vælge genoptræningscenter

Du har mulighed for frit at vælge en anden kommunes genoptræningscenter. Den kommune, du ønsker skal genoptræne dig, kan afise dig, hvis de ikke har ledige pladser.

Vil du vide mere om genoptræning efter sygehusophold

I vores kvalitetsstandard kan du læse mere om genoptræning efter sygehusophold:

Hent kvalitetsstandard om genoptræning

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Det kan du også søge hjælp til

Sidst opdateret den 8. april 2019