Praktisk hjælp

Den praktiske hjælp dækker over hjælp til praktiske opgaver i hjemmet. Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du for eksempel grundet svækkelse eller sygdom, ikke længere kan klare de praktiske opgaver i hjemmet selv.

Praktisk hjælp i hjemmet

Den praktiske hjælp kan være f.eks.:

Den praktiske hjælp bliver betragtet som hjælp til selvhjælp,hvilket vil sige, at du selv skal deltage, med de ressourcer du har. Såfremt dit behov for hjælp kan løses ved bevilling af hjælpemidler, genoptræning, instruktion eller lignende, vil vi vurderer, om dette er en mulighed. Hjælpen vurderes løbende, og såfremt du er bevilget hjælp, som du ikke længere har behov for, er du forpligtet til selv at afmelde hjælpen. Hvis der i din husstand er personer, der kan varetage opgaverne for dig, bliver du ikke bevilget praktisk hjælp

Vurdering af dit behov for hjælp

Hvornår modtager du hjælpen?

Du vil inden for tre hverdage efter din første samtale med visitatoren blive kontaktet af den leverandør, du har valgt. Sammen aftaler du og leverandøren, hvornår det første besøg skal finde sted. Som udgangspunkt kan du modtage praktisk hjælp på hverdage i tidsrummet 8.00-17.00. Det præcise tidspunkt på dagen, aftaler du med leverandøren.

 

Hvor længe kan du modtage praktisk hjælp?

Du kan blive visiteret til at modtage praktisk hjemmepleje enten i en afgrænset eller længerevarende  periode. Den hjælp du modtager, fastsætter vi efter dit behov. Når dit behov ændrer sig eller ved service- eller lovændringer, revurderer vi hjælpen, så du altid får den hjælp, du har behov for.

 

Tilfælde hvor du ikke kan få praktisk hjælp

Hvis andre personer i din bolig, kan hjælpe dig med selv at klare de daglige praktiske opgaver, kan du ikke blive visiteret til at modtage praktisk hjælp.

 

Valg af leverandør

Du har mulighed for at vælge Den Kommunale Leverandør eller en privat leverandør til levering af hjælp, alternativ kan du udpege en privat hjælper.

Se mere om:
Leverandører på ældreområdet
Frit valg af egen hjælper

 

Kontakt din leverandør, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til hvad din praktiske hjælp dækker eller hvordan hjælpen bliver leveret, skal du kontakte, den leverandør du har valgt.

Se kontakt oplysninger til din leverandør her

 

Hvordan søger du om hjælp til praktiske opgaver

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få bevilget hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, kan du kontakte en visitator i Center for Sundhed og Ældre på 5588 1200 i kommunens åbningstid.

 

Vil du vide mere

I vores Indsatskataloger kan du læse mere om hvilken hjælp, du kan modtage og hvordan hjælpen ydes:

Hent indsatskataloget for praktisk hjælp

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Det kan du også søge hjælp til

Sidst opdateret den 8. april 2019