Her kan du bo

Næstved Kommune kan visitere dig til tre boligtyper, hvis du opfylder visitationskriterierne til den enkelte boligtype.

Der er gode muligheder for, at gøre din bolig hos Symfonien mere personlig.

Næstved Kommune råder over tre boligtyper, som du, som ældre borger kan blive tilbudt. Boligtyperne er velegnede til både ældre og handicappede og omfatter følgende boligtyper:

  • Visitationsboliger, det vil sige ældre- og handicapegnede boliger
  • Plejeboliger og skærmede boliger for demensramte borgere
  • Omsorgsboliger

Vi har indrettet alle vores boliger, så du kan føle dig godt tilpas. Vi stræber efter at indrette boligerne, så de giver dig mulighed for både privatliv og at være social med de øvrige beboere omkring dig, hvis du ønsker det.

Se liste over pleje- og omsorgsboliger i Næstved Kommune

Se liste over lejeboliger til ældre og handicappede i Næstved Kommune

Se vores udvalg af boliger på siden Ældredistrikter og centre

Se placeringen af ældre- og hadicapegnedeboliger på kort

Kriterier du skal opfylde, for at få en visitationsbolig

Før vi kan tildele dig en visitationsbolig, skal vi sikre os, at du opfylder de kriterier, der gælder, for lige den type bolig, du søger. Det vil sige, at du grundet fysiske, psykiske eller sociale årsager skal have behov for et særligt boligtilbud på et sted, hvor der er døgnbemanding eller en handicapegnet bolig.

Sådan ansøger du om en visitationsbolig

For at ansøge om en visitationsbolig, skal du udfylde et ansøgningsskema. Skemaet kan du enten få, ved at kontakte Center for Sundhed og Ældre telefonisk på: 5588 1205, og bede om at få udleveret et ansøgningsskema. Eller du kan udfylde ansøgningsskemaet digitalt i vores selvbetjeningsløsning.

Såfremt din ansøgning kan behandles ud fra oplysningerne i ansøgningsskemaet, får du besked om afgørelsen pr. brev, alternativt kontakter vi dig for yderligere oplysninger.

Hvis vi godkender din ansøgning om en visitationsbolig, vil du blive tilbudt den type bolig, du har søgt om, hvis den type bolig er ledig. Har vi ikke en ledig bolig til dig lige nu, kommer du på en venteliste.

Du skal have et aktuelt behov for en visitationsbolig for at blive bevilget en bolig og komme på ventelisten.

Sådan ansøger du om en pleje-/omsorgsbolig

For at ansøge om en pleje-/omsorgsbolig, skal du henvende dig til en visitator i Center for Sundhed og Ældre. Sammen med visitatoren aftaler du, hvornår visitatoren kan komme på besøg i dit hjem.

Under hjemmebesøget foretager visitatoren en individuel konkret vurdering af, om du opfylder betingelserne for at blive optaget i en pleje-/omsorgsbolig, samt hvilken type bolig, der er mest hensigtsmæssig for dig og dine behov. Du vil herefter modtage en skriftlig afgørelse om, hvilken type pleje-/omsorgsbolig, vi kan tilbyde dig.

Hvis du bliver tilbudt en plejebolig i en skærmet enhed for borgere med demens, vil vi tage hensyn til, at det sociale fællesskab kan fungere sikkert og trygt for både dig og de øvrige beboere i enheden.

Du kan frit vælge, hvor du vil bo, hvis du bliver visiteret til en ældre- og handicapegnet bolig eller plejebolig af kommunens visitator.

Læs mere om frit valg af bolig

Læs mere om garanti-boligordningen

 

Vil du vide mere

I vores Indsatskataloger kan du læse mere om hvilken hjælp, du kan modtage og hvordan hjælpen ydes:

Hent indsatskataloget for boliger.

 

Kontakt Visitationen, hvis du har spørgsmål til din boligansøgning

Hvis du har spørgsmål til boligtyper, kan du kontakte en af vores administrative sagsbehandlere på telefon 5588 1205kommunens åbningstid.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Det kan du også søge hjælp til

Sidst opdateret den 8. april 2019