Madservice

Madserviceordningen er et tilbud til de borgere i Næstved Kommune, der ikke selv kan tilberede mad. Når du er tilmeldt madserviceordningen, kan du frit vælge én af de to godkendte leverandører af madservice i Næstved Kommune: Næstved Madservice og Det danske Madhus.
 

På nedenstående link kan du få oplysninger om den vifte af menuer og kosttyper, der tilbydes fra de to leverandører samt oplysninger om levering mv.:

Næstved Madservice - www.naestvedmadservice.dk

Det Danske Madhus - www.detdanskemadhus.dk

Hvem kan få bevilget madservice?

Målgruppen for madserviceordning er borgere som:

• ikke er i stand til at tilberede et måltid mad og
• som ikke kan oplæres til dette, samt
• hvor der ikke i husstanden findes en person, som kan tilberede et måltid mad.

 

Hvordan får du bevilget en madserviceordning?

Du skal udfylde et ansøgningsskema, hvor du samtidig:

  • Bestemmer hvilken leverandør, du ønsker din madsevice fra.
  • Vælger hvilken kosttype du ønsker
  • Underskriver på tro og love, at du tilhører målgruppen der er omfattet af madserviceordningen.

Link til Ansøgningsskema
eller hent skemaet i Center for Sundhed og Ældre, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Du kan ligeledes få bevilget madservice ved telefonisk kontakt til: Center for Sundhed og Ældre  tlf. 5588 1200

 

Betaling for madservice

Opkrævning af madservice sker månedsvis ved bagudbetaling. Taksten for levering af madservice reguleres én gang om året. Se taksen for madservice via linket herunder:

Hovedret og biret Kr. pr. dag 60,00 Hovedret * Kr. pr. dag 54,00 Frokostpakke** Kr. pr. dag 30,50 Kr. pr. dag 60,00
Hovedret * Kr. pr. dag 54,00
Frokostpakke** Kr. pr. dag 30,50

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Takster/Aeldreomraadet.aspx

I modulerne på plejehjemmene er indeholdt mellemmåltider.
*) Beløb reguleres en gang årligt jf. lov om satsreguleringsprocent. I lighed med tidligere år opkræver Næstved Kommune den maksimale takst for forplejningspakke og hovedret madservice. De lovmæssig lofter for 2019 er udmeldt fra Sundheds- og Ældreministeriet i CIS nr. 9938 af 08-11-2018.
**)Oprindeligt de direkte omkostninger prisfremskrevet.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre, Madservice
Telefon: 5588 1200

Nyttige kontaktoplysninger

Find kontaktpersoner vedrørende visitation til personlig pleje og praktisk hjælp

Link til kontaktoplysninger

Sidst opdateret den 8. april 2019