Handicapkørsel til fritidsformål

I tilfælde hvor du har brug for at blive kørt til fritidsformål, kan du blive visiteret til ordningen om handicapkørsel.

Kørsel for ældre

Handicapkørsel omfatter kørsel til svært bevægelseshæmmede borgere, der ikke kan anvende almindelige offentlige befordringsmidler.

Kørslen kan anvendes til alle kørselsformål det vil sige, at du kan benytte handicapkørsel, hvis du skal besøge din familie eller venner, ud og købe ind eller deltager i nogle af kommunens kulturelle aktiviteter samt hvis du har behov for kørsel til behandlingstilbud som for eksempel tandlæge, læge m.fl. Såfremt du er berettiget til anden vederlagsfri kørsel til tandlæge, læge med mere, enten gennem kommunen eller regionen, skal du benytte disse ordninger frem for handicapkørsel

Kan du blive visiteret til ordningen

For at blive medlem af ordningen om handicapkørsel skal du opfylde en række betingelser:

  • Du skal være fyldt 18 år.

  • Du skal have fast bopæl Næstved Kommune.

  • Du skal være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke kan bruge offentlige transportmidler.

  • Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel som eksempelvis rollator eller gangbuk.

  • Din kørestol eller dit ganghjælpemiddel skal være bevilliget af det offentlige/Næstved Kommune.

     

 

Sådan ansøger du om handicapkørsel

Du skal visiteres til ordningen om Handicapkørsel. Hvis du søger digitalt skal du, udfylde og indsende ansøgningsskemaet, som du finder i den orange selvbetjeningsboks øverst.

Du kan læse mere om handicapkørsel på Movias hjemmeside.

Du kan også selv udfylde ansøgningsskemaet, og sende det til Center for Sundhed og Ældre på adressen:

Næstved Kommune,
Center for Sundhed og Ældre
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

 

 

Kørsel til andre formål

Du kan finde information om andre kørselsordninger på siderne herunder:

Kørsel til læge eller speciallæge, kørsel til øvrige behandlere (kiropraktorer, fysioterapi med mere) eller kørsel til ophold på plejecentre eller handicapegnede boliger

Næstved LandFlex ordningen 

 

 

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om mulighederne for handicapkørsel til fritidsaktiviteter, kan du kontakte administrationen i Center for Sundhed og Ældre på 5588 1203 i kommunens åbningstid

I vores kvalitetsstandarder kan du læse nærmere om, hvilke muligheder du har for kørselsordninger:

Hent kvalitetsstandarden for Movia Handicapkørsel.

 

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre

Telefon: 5588 1200

Digital post: Send digital post (kræver NemID)

 

Det kan du også søge hjælp til

Hos Center for Sundhed og Ældre kan du søge hjælp til:

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Det kan du også søge hjælp til

Sidst opdateret den 8. april 2019