Sygepleje

Du kan blive visiteret til sygepleje, hvis du ikke selv kan varetage sygeplejen, når du kommer hjem efter et hospitalsophold, hvis du er svækket eller syg, eller hvis du ikke er i stand til at opsøge egen læge.

Sygepleje af ældre borger

Sygeplejeydelser dækker eksempelvis over:

  • Udredning og målsætning med hjælpen
  • Rådgivning og vejledning i forhold til aktuel helbredsmæssig situation
  • Medicindosering – hjælp til at begynde dosisdispensering fra apoteket
  • Sårpleje, hvis du ikke selv kan opsøge læge
  • Behandling med medicin og væske i blodåren
  • Ernæring
  • Pleje af døende

Sygepleje bliver betragtet som hjælp til selvhjælp, hvilket vil sige, at du selv skal deltage, med de ressourcer du har. Såfremt dit behov for hjælp kan løses ved bevilling af hjælpemidler, instruktion eller lignende, vil vi vurderer, om dette er en mulighed. Hjælpen vurderes løbende og såfremt du er bevilget hjælp, som du ikke længere har behov for, er du forpligtet til selv at afmelde hjælpen.

Du skal visiteret til at modtage sygepleje

Hvis du har behov for sygepleje, skal du selv, dine pårørende, din læge, sygehuslæge eller vagtlæge kontakte visitationen.

 

Hvordan søger du om hjælp til sygepleje

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få bevilget hjælp til sygepleje, kan du kontakte en visitator i Center for Sundhed og Ældre på 5588 1200 i kommunens åbningstid.

 

Valg af leverandør

Du har mulighed for at vælge Den Kommunale Leverandør eller en privat leverandør til levering af sygeplejeydelser. Såfremt du er bevilget sygepleje som eneste ydelse, vil du ikke have frit valg, men få tildelt Den Kommunale Leverandør.

 

Kontakt din leverandør, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til hvad din sygepleje dækker, eller hvordan sygeplejen bliver leveret, skal du kontakte den leverandør, du har valgt.

Se kontaktoplysninger på din leverandør

 

Vil du vide mere

I vores Indsatskataloger kan du læse mere om hvilken hjælp, du kan modtage, og hvordan hjælpen ydes:

Hent indsatskatalog for sygeplejeydelser

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Det kan du også søge hjælp til

Sidst opdateret den 8. april 2019