Visitering til varelevering

Er du ikke i stand til selv at handle ind eller kontakte en købmand/supermarked på telefon eller via internettet, kan du blive visiteret til at få dine indkøb bragt til dit hjem. 

Du har mulighed for at blive visiteret til at modtage varelevering

Hvis du selv kan kontakte en købmand/supermarked telefonisk eller via internettet, er du ikke berettiget til ordningen om varelevering.

Næstved Kommune giver dig mulighed for, at få leveret dine varer hjem til dig selv. Det er et ordning, du skal visiteres til. For at få bevilget ordningen skal du ikke længere selv kunne klare at hente dine daglige indkøb.

Hvordan bruger du varelevering

Næstved Kommunes varelevering fungerer ligesom en indkøbsordning. Først bliver du visiteret til ordningen, så vælger du, hvilken af kommunens leverandører, du ønsker at bruge, visitator tilmelder dig hos leverandøren. Du vælger varerne ud fra det katalog og de tilbudspjecer, som leverandøren forsyner dig med, og efter bestilling leveres din varer til dit hjem.

Du kan maksimalt få leveret dine varer én gang ugentligt, hvis du bor i eget hjem. Mens det som udgangspunkt er hver fjerde uge, hvis du bor på et ældrecenter. I særlige tilfælde kan du få hjælp til at skrive indkøbsliste, bestille varer og sætte varer på plads, når de er ankommet til din bolig.

Leverandører du kan vælge imellem på området varelevering.

 

Vil du vide mere

I vores Indsatskatalog om personlig pleje og praktisk hjælp kan du læse mere om Indkøbsordningen.

Indsatskataloget for personlig pleje og praktisk hjælp.

 

Har du spørgsmål om visitation til varelevering

Hvis du har spørgsmål om og hvordan du bliver visiteret til varelevering, kan du kontakte visitator i Center for Sundhed og Ældre på telefon 5588 1200 i kommunens åbningstid.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Det kan du også søge hjælp til

Sidst opdateret den 8. april 2019