Aflastnings- og midlertidige ophold uden for hjemmet

Hvis du har behov for pleje og pasning, og behovet ikke kan dækkes i hjemmet, kan du ansøge Næstved Kommune om et midlertidigt aflastningsophold uden for hjemmet.

Marskvej ligger i et grønt område af Næstved.
De Midlertidige Pladser Marskvej i Næstved

Sådan søger du om en aflastnings- eller midlertidig plads

Det er visitator i Center for Sundhed og Ældre, der visiterer til aflastnings- og midlertidige ophold ud fra en konkret, individuel vurdering af dit behov for et ophold uden for hjemmet. Du kan søge om en aflastnings- eller midlertidigplads ved at kontakte visitator på telefon 5588 1200 i administrations åbningstid eller ved at udfylde ansøgningsskemaet i den orange selvbetjeningsboks øverst på siden.

Ansøgningsskemaet skal du sende til:

Center for Sundhed og Ældre,
Rådmandshaven 20,
4700 Næstved

Du vil efterfølgende modtage vores afgørelse pr. brev.

Hvor er pladserne?

På følgende centre er der aflastnings- eller midlertidige pladser

 • Midlertidige Pladser Marskvej 20B
  4700 Næstved
 • Røjleparken,
  Røjlevej 100, 4684 Holmegaard
 • Symfonien,
  Enggårdsvej 5, 4700 Næstved
 • Fugleparken,
  Nattergalevej 1, 4250 Fuglebjerg

Du kan læse mere om Næstved Kommunes ældrecentre her.

 

Hvem kan få et ophold på en midlertidig plads?

Du kan blive godkendt til en aflastnings- eller midlertidig plads, hvis:

 • Du har behov for omsorg og pleje uden for hjemmet i en tidsafgrænset periode
 • Du over døgnet har behov for at genoptræne dine færdigheder
 • Du har behov for en vurdering af, om du fremadrettet kan være i din nuværende bolig
 • Din ægtefælle, som normalt passer dig, er afskåret herfra
 • Du er i sidste livsfase på grund af en alvorlig uhelbredelig sygdom
 • Du er syg eller svækket, men ikke nødvendigvis har behov for at blive indlagt eller forblive på et sygehus
 

Hvor længe kan et ophold vare og hvad koster det?

Som hovedregel kan et ophold højest vare tre uger. Vi vil vurdere den konkrete længde på opholdet, undervejs i opholdet ud fra din målsætning, som du og personalet har lavet ved ankomsten.

Hvad koster et midlertidigt ophold?

Du skal betale et beløb, der dækker udgifter til mad, vask og leje af sengetøj. Beløbet reguleres årligt.  Beløbet opkræves efter endt ophold, eller hver d. 1. i måneden af det center du opholder dig på.

Transportmuligheder under opholdet

Transport til og fra aflastningspladser skal du selv sørger for. Transport til en midlertidig plads udføres af sygehuset såfremt, du kommer direkte herfra. Alternativ skal du selv varetage transporten.

 

Hvilket personale er tilknyttet?

Under opholdet vil du samarbejde med f.eks.:

 • Sygeplejerske
 • Plejepersonale
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Egen læge
 

Hvilke personlige ting skal du medbringe?

I den midlertidige bolig vil der være en plejeseng, sengebord, hvilestol, bord, toiletstol, nødkald, sengetøj og håndklæder. Du skal medbringe alt, hvad du i øvrigt har brug for, inklusiv personlige hjælpemidler, toiletsager og tøj.

 

Træning og aktiviteter under opholdet

Har du behov for træning under opholder, kan du visiteres til det. Er du allerede visiteret til træning eller deltager i aktiviteter på ældrecentrenes aktivitetscentre kan dette fortsætte uændret.

 

Kontakt din leverandør, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til hvad tilbuddet om aflastning dækker, skal du kontakte det sted, hvor du er bevilget midlertidigt ophold.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Det kan du også søge hjælp til

Sidst opdateret den 8. april 2019