Hvordan søger du om hjemmehjælp

Hvis du vil søge om hjemmehjælp, skal du henvende dig til Næstved Kommune, Center for Sundhed og Ældre, der visiterer til dette. Her skal du tale med en af vores visitatorer, som vil aftale et møde, hvor vi sammen finder ud af, hvilken hjælp vi kan tilbyde dig baseret på dine individuelle behov.

Hvordan søger du om hjemmehjælp

Har du behov for hjemmehjælp, skal du kontakte administrationen hos Center for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune. Når du har søgt om hjælp vil du blive kontaktet af én af vores visitatorer, som vil aftale et møde med dig. Mødet kan foregå i dit hjem, i Næstved kommunes lokaler på Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, eller pr. telefon. Du er velkommen til at invitere din ægtefælle, samlever, registrerede partner, pårørende, leverandørens personale eller en anden person med til mødet som bisidder.

Mødet tager afsæt i dine behov

Ved samtalen eller snarest herefter afgør visitatoren, hvad der skal iværksættes af foranstaltninger for at afklare, hvilke opgaver du evt. selv ville kunne løse, og hvilke opgaver, der er behov for at bevilge hjælp til. Det sker på baggrund af en individuel, konkret vurdering af dit behov, Næstved kommunes serviceniveau, dine oplysninger og gældende lovgivning.

I vurderingen af dit behov for hjælp, ser visitator på din mulighed for selv at kunne varetage hele eller dele af opgaverne, ved eksempelvis at instruere i arbejdsstillinger, arbejdsmetoder, brug af hjælpemidler samt vurdere om du har behov for træning. Ansøger du om praktisk hjælp i hjemmet, ser visitator på din ægtefælles, samboendes eller pårørendes mulighed for at hjælpe i det daglige.

Såfremt visitator vurderer, at du har mulighed for selv at varetage dele eller hele opgaven, vil der først kunne træffes endelig afgørelse om, hvilken hjælp du kan bevilges, når dette er afklaret.

Under mødet vil visitator informere dig om sagsgangen for din ansøgning i forhold til afklaring og bevilling. Efter mødet modtager du et brev med en afgørelse, der beskriver, hvad du bliver bevilget, formålet med hjælpen og kontaktoplysninger på din valgte leverandør.

 

Hvis dit behov for hjælp ændrer sig

For at sikre, at du får den hjælp, du har behov for, kontrollerer vi løbende, at din visitation stemmer overens med dine behov. Det gør vi ved at indhente information om din situation fra dig selv, din leverandør, den ansvarlige sygeplejerske, eller når der sker ændringer i kommunens serviceniveau eller lovgivningen på området.

Hvis dit behov for hjælp ændrer sig til det bedre, har du pligt til at orientere en visitator hos Center for Sundhed og Ældre om ændringen. Vi vil så justere dine ydelser, og eventuelt afslutte den hjælp, du ikke længere har behov for.

Du kan læse mere om hele forløbet, og de kriterier vi bruger til at fastslå, hvilken hjælp du kan blive visiteret til

 

Har du spørgsmål til din visitation

Hvis du har spørgsmål til visitation generelt, for eksempel hvad du kan blive visiteret til hvornår, skal du kontakte en visitator hos Center for Sundhed og Ældre på telefon: 5588 1200 i kommunens åbningstid.

Drejer dit spørgsmål sig i stedet om, hvordan du får den visiterede ydelse for eksempel praktisk hjælp til rengøring, skal du kontakte den leverandør, du har valgt.
Se kontakt oplysninger til din leverandør her

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 8. april 2019