Erstatning

Hvis medarbejderne, der kommer i dit hjem, har ødelagt ting eller ejendele, kan du have krav på erstatning fra din leverandør.

Erstatningskrav skal rettes til medarbejderens nærmeste leder (teamleder).

Ønsker du at klage over behandlingen af dit erstatningskrav, skal klagen sendes til Næstved Kommune, Center for Sundhed og Ældre, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Klagen vil blive videresendt til din leverandør. Der er ingen klagefrist for denne form for klager, og der kan ikke klages videre til en anden klageinstans.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 8. april 2019